Centrale kulturbegreber | Samfundsfag noter

Indholdsfortegnelse
1: Hvad er kultur ifølge antropologer?
2: Hvad er nationalkultur vs. subkultur?
National kultur
Subkultur
3: Hvad er det beskrivende kulturbegreb vs. det komplekse kulturbegreb?
Det beskrivende kulturbegreb
Det komplekse kulturbegreb
4: Hvilket kulturbegreb anvendes i SO2 og hvorfor?

Arbejdsspørgsmål
1. Hvad er janteloven? (benyt eventuelt internettet til at finde en definition).
2. Hvorfor bør danskere, som vil til tops i amerikanske virksomheder, lægge janteloven fra sig ifølge Marianne Andersen?
3. Hvilke forskelle fremhæver Dennis Nørmark og Marianne Andersen på dansk og amerikansk ledelsesstil?
4. Hvad menes der med hierarki i en virksomhed? Forklar forskellene på hierarkiet i en typisk dansk og en typisk amerikansk virksomhed.
5. Hvordan forholder amerikanske virksomheder sig til medarbejderes sikkerhed? Diskuter, hvorfor de forholder sig til medarbejdersikkerhed på denne måde.
6. Redegør for de fem gode råd til at arbejde "the American way".

Parspørgsmål
1. Redegør for de forskelle mellem danske og amerikanske virksomheder, som der er fokus på i artiklen.
2. Foretag en sammenligning af amerikansk og dansk kultur ud fra Hofstedes søjlediagram, som man finder under fanen "compare countries" på Hofstedes officielle hjemmeside.
3. Benyt en eller flere af Hofstedes kulturelle dimensioner (se kapitel 3) til at analysere og forklare de forskelle, som beskrives i artiklen.

Uddrag
Dimensionen individualisme/kollektivisme viser, hvordan en kultur forholder sig til mennesket enten som en del af en større gruppe eller som et selvstændigt individ. I lande præget af en individualistisk kultur (fx i USA) er det vigtigt at tilgodese det individuelle menneskes behov og interesser.

I lande præget af en kollektivistisk kultur (fx i Kina) er det gruppen som helhed, der er i fokus.

Her kan vi så vurdere udfra teksten at USA er placeret i dimensionen individualisme/kollektivisme, og det er langt i den individualistisk kultur. Det gør USA fordi de lægger meget vægt på at det enkelte menneske er ansvarlig for egne succes eller fiasko.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu