Indholdsfortegnelse
Formål
Forsøg 1
Overvejelser

Uddrag
At bestemme bølgelængderne for nogle af de synlige linjer i brintspektret og sam¬men-ligne dem med de teo¬retiske, der kan beregnes ud fra de af Niels Bohr angivne ener¬gi-niveauer i brint¬atomet.

---

Vi ønsker at finde bølgelængderne for det lys, som et brint-rør udsender. Lyset skyl¬des forskellige elektronovergange i brintatomet i den gas, der er i brint-røret.

Vi får brug for et gitter med en kendt gitterkonstant. Et gitter på 300 linjer pr. mm vil være passende.

Når lyset fra brint-røret passerer igennem gitteret vil forskellige dele af lyset afbøjes forskelligt, alt efter hvilken bølgelængde lyset har.

Vi skal studere de vinkler, som de forskellige farver – svarende til de forskellige bølgelængder – af¬bøjes i.

Til dette formål er det praktisk at benytte et såkaldt spektrometer, også kaldet et gonio¬meter.