Brexit | International økonomi | 12 i Karakter

Indledning
Denne rapport er udarbejdet med fokus på Brexits påvirkning på den danske- og britiske samhandel. Brexit kom til i 2016, og har sidenhen vendt op og ned på alt handel med Storbritannien.

Hvad omfatter brexitaftalen egentlig omkring samhandlen? Hvad har Brexit betydet for Storbritanniens økonomiske position i forhold til G7-landene

og hvorfor fylder Brexit enormt meget for det danske eksportmarked? I rapporten vil der også blive diskuteret følgende udsagn:

”Brexit har styrket den danske samhandel med Storbritannien.” ”Brexit gør det muligt for briterne selv at danne deres egne regler i stedet for at være styret af en union, og det gavner deres vækst.” ”Storbritannien er efter Brexit blevet et mere eftertragtet markedet. ”

Indholdsfortegnelse
1.0 - Indledning 4
- 1.1 - Metodeovervejelser 4
2.0 - Handel mellem Storbritannien og Danmark 5
- 2.1 - Kort om Brexit-aftalen 5
3.0 - Samhandel mellem Storbritannien og Danmark 6
4.0 - Hvordan Brexit påvirker henholdsvis Danmark og Storbritannien 7
- 4.1- Storbritanniens vækst i forhold til G7-lande 7
- 4.2 - Valutakursen for Storbritannien 7
5.0 - Regerings politiken i Storbritannien 8
6. 0 - Produktionsfaktoren 8
- 6.1 - Brexit kræver mere tid 8
- 6. 2 -Told 8
- 6.3 - Påvirkning af den danske fiskeindustri 9
7.0 - Strukturing af nyt toldsystem 10
8.0 - Efterspørgsforholdene 11
- 8.1 - Virksomheder på Brexitflugt 11
- 8.2 - Briter kommer til Danmark 11
- 9.1 - ”Brexit gør det muligt for briterne selv at danne deres egne regler i stedet for at være styret af en union, og det gavner deres vækst.” 11
- 9.2 - ”Brexit har styrket den danske samhandel med Storbritannien.” 12
- 9. 3 - ”Storbritannien er efter Brexit blevet et mere eftertragtet markedet. ” 13
10.0 - Vurdering af samhandlen i fremtiden mellem Storbritannien og Danmark 13
11. 0 - Konklusion 14
12. 0 - Litteraturliste 15

Uddrag
Den 24-12-20 blev Storbritannien- og EU forhandlere enige om den fremtidige plan for Brexit. Den 31-01-21 forlod Storbritannien EU

og fra den 01-01-21 var Storbritannien ikke længere en del af EU's regler. Dette har medført flere forskellige aftaler som påvirker Storbritanniens handelspartnere.

Disse handelsaftaler indeholder flere forskellige tiltag som kan have en påvirkning på deres samhandlen med andre lande.

Disse aftaler er bl.a. varehandel, told, fiskeri, transport og britisk deltagelse i EU-programmer. Disse eksempler er alle faktorer som indgår i samhandlen mellem Storbritannien og EU-landene.

I handelsaftalen omhandlet vareeks- og import indgår punkter som fuld told og kvotefrihed indenfor handelssektoren.

Aftalen er med til at sikre Storbritannien en fremtid med en så gnidningsfri varehandel med EU-landene som muligt. Aftalen indeholder fuld kumulation mellem Storbritannien og EU-landene.

Told-aftalen indeholder nye import- og eksportregler gældende for Storbritannien og deres handelspartnere.

Ifølge udtalelser fra udenrigsministeriet, så vil disse aftaler sikre landene en fri told- og moms handel.

Aftalen kommer også omkring fiskeriet. Her står der, at der skal sikres en fordeling af fiskerimulighederne for EU og Storbritannien, samtidig med, at den skal sikre landene en gensidig adgang til EU-farvande.

Transportaftalen omhandler regulering af luftfart, jernbane, vej- og maritim transport. i forhold til vejtransport

så bliver det tydeliggjort at der skal bevares fuld liberaliseret adgang til udførelsen af klassisk international transport til Storbritannien og EU.

Luftfart-aftalen sikrer Storbritannien markedsadgang, så de har fri indflyvning til EU. I jernbane-aftalen ses ligheder til aftalen med luftfart

fordi den også skal sikre Storbritannien adgang til EU. En anden aftale omhandler EU-programmer, hvor der er et tværfagligt samarbejde i EU-landene som eksempel ved rumprogrammet

og denne aftale skal blot sikre at Storbritannien må fortsætte deres deltagelse i disse. Brexitaftalen er meget omfattende og har taget stilling til det meste som disse ovenstående nedslag tydeligt illustrere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu