Indholdsfortegnelse
Karakteriser kort Bone’s målgruppe(r)
Analyser Bone’s interne forhold.
Analyser konkurrencesituationen i restaurationsbranchen med udgangspunkt i Bone’s
Vurder Bone’s positionering

Uddrag
Først vil jeg se på bones stærke sider i SW-analysen, det vil jeg for at skabe et overblik over den interne situation i virksomheden.

Bones mange års erfaring, bones blev nemlig etableret i 1900, og har derfor meget erfaring indenfor branchen.

Dette medfører at virksomheden bliver et anerkendt brand og dermed skaber en god og stabil omsætning, dette også ses i det givne materiale, i 2016 havde bones en omsætning på 300.000 mio. kr. Dette er en stærk side.

Kæden har også et bredt sortiment, hvilket fanger en bred målgruppe - de har et bredt men fladt sortiment, da der kun bliver solgt mad og drikke. De sælger både bruger, salat, spareribs, steaks, dessert osv. derfor er det bredt.

Herunder er en af deres stærke sider også deres priser, da er forholdsvis lav. Alle har råd til at komme på bones at spise, da børnefamilier er Bones’s hovedmålgruppe, er det også vigtigt, priserne henvender sig til børnefamilier, hvilket bones formår.

En anden strækside, er placeringen af deres restauranter. De vælger at placerer restauranten hvor der er meget “larm,” med dette menes der, at der er meget trafik og mange mennesker.

Bones placerer sine restauranter centrale steder, hovedsageligt ved større indkøbscentre, hvilket også gør bones nemt tilgængeligt.

Derudover har de en meget stærk position på markedet, de er nemlig markedsledere og top of mind. Derfor er de det bedste indenfor deres branche. Dette skyldes deres høje kendskabsgrad, lange erfaring samt etableringen på markedet.

Med henblik på svage sider i SW-analysen. De har mange konkurrenter, herunder både cafeer, restauranter, bruger barer osv. Bones største konkurrent er Jensen’s bøfhus, dette skyldes de har nogenlunde samme koncept.

Nogle mindre konkurrenter er fx. Sticks ‘n’ sushi, A Hereford Beefstouw, Flammen, Dalle Valle osv. Derfor er de nødt at at differentiere sig, for at sørge for at blive valgt over de andre konkurrenter.

Dette kan være svært, eftersom Jensen’s bøfhus har et meget lignede koncept.

En anden svag side er, er der ikke er så meget fokus på sundhed og økologi. Dette er en tendens der er oppe for tiden, og folk begynder at gå mere og mere op i at spise sundt, og indtage økologiske varer.

Dette er et fokuspunkt som Bones ikke er særlig fokuseret på.

Delkonklusion: Bones har rigtig mange stærke sider, dette skyldes nok deres placeringen på markedet, og deres lange erfaring.

Bones har nogle få svage sider, det med sundhed er altid noget man kan lave om på. Men der vil altid være mange konkurrenter i restitionsbrancen.