Indholdsfortegnelse
Analyse af konkurrencesituationen

Hvilke faktorer i omverdenen har især medvirket til, at den traditionelle boghandler er udfordret.
- Konkurrenter:
- Kulturelle forhold:
- Teknologiske forhold:

Hvordan skal Amazon gribe en markedsanalyse af det danske marked an, inden de indtrænger på markedet?

Diskutér de følgende udsagn:
- Det er en KSF for den traditionelle boghandler både at have et bredt og dybt sortiment.
- SAXO.com følger den generiske strategi ”omkostningsleder”
- Det er svært for en traditionel boghandler at differentiere sig fra andre konkurrenter på markedet

Identificér en væsentlig udfordring for Bog & Idé eller Saxo.com. Diskuter løsning(er) af udfordringen

Uddrag
Denne opgave omhandler boghandlerbranchen, dette afsnit er en analyse af konkurrencesituationen.

Der foretages først en markedskarakteristik, for at opnå et bedre overblik over markedet, dernæst bruges konkurrencetragtmodellen til at identificere konkurrencen på det pågældende marked

dog er denne branche anderledes og derfor er mærkekonkurrencen og budgetkonkurrencen fravalgt, da det ikke har relevans for analysen og der fokuseres i stedet på produkttypekonkurrence og generisk konkurrence

derudover fokuseres der som udgangspunkt på fysiske bøger i konkurrencetragtmodellen. Slutteligt fastlægges virksomhedens konkurrencemæssige positioner ud fra virksomhedens markedsandel.

---

I denne analyse er der begrænset til 3 faktorer fra omverdensmodellen, der er således også et geografisk afgrænset område, nemlig Danmark.

Der er valgt en faktor fra den afhængige omverden, nærmiljøet, og to faktorer fra den uafhængige omverden, fjernmiljøet, faktorerne som er valgt er, konkurrenter, kulturelle forhold og teknologiske forhold.

Omverdensmodellen er valgt (se bilag 2), da den giver det bedste indblik i situationen i omverdenen. Disse 3 faktorer er valgt, da det er de faktorer, der er skyld i de udfordringer boghandler branchen har.