Bogbranchen | Noter

Indholdsfortegnelse
Karakteristik af markedet .

Analyse af 2-3 relevante faktorer i omverdenen.
- Den afhængige omverden
- Konkurrenterne
- Den uafhængige omverden
- De teknologiske forhold

Analyse af hvordan købsadfærden har ændret sig ved køb af bøger.
- Stimuli
- Marketingmix
- Organisme
- Referencegrupper
- Behov/maslow
- Købemotiver
- Købstyper/kødsafærdstyper
- Køberoller
- Beslutningsprocessen
- Respons
- Efterkøbsadfærd

Tag stilling til og begrund følgende udsagn:
a. Der er høje indtrængningsbarrierer på markedet for bøger

b. Hvis boghandlerbranchen laver en markedsanalyse, der afdækker forbrugernes købsadfærd, er den kvantitativ.

c. Bog & Ide anvender differentiering som konkurrencestrategi.

d. Ud fra materialet er det tydeligt, at Bog & Ide skal satse mere på e-handel.

Identificering af en væsentlig udfordring for Bog & Ide. Diskussion omkring mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Det er ikke nemt at føre en boghandel i Danmark, eller resten af Europa for den sags skyld.

Bogbrachemarkedet har altid være et stort og et stolt marked, men de seneste år er det blevet hårdere og hårdere i forhold til at der er kommet stor interesse i e-bøger og lydboger, som så småt er ved at udkonkurrere den fysiske boghandel.

Størrelsen for 40 år siden var så stor at der var 671 medlemmer, men de seneste par år er den gået helt ned fra 424 til 306 til 261 , hvilket er et meget stort fald for et marked der i sin tid var så stort.

Det er oftest private kunder som køber bøger, det vil sige, der er ikke tale om et B2B-marked, men om et B2C-marked.

Tager man et kig på Gallups kompas, så ville man nok mene at bogbranchens kunder er fra det ”traditionelle-individorienterede” segment, hvor der bliver lagt vægt på fædrelandskærlighed og man er ret skeptisk overfor den ny moderne teknologi.

Man kunne forestille sig at se en person fra dette segment hjemme i sin stue med en bog i hånden, og måske en cigaret eller pibe imellem læberne, imens bogen stille og roligt bliver slugt.

Derudover er ”det traditionelle segment” et godt bud på en kunde af bogbranchen, da dette segment minder meget om ”det traditionelle-individorienterede segment” , dog er ”det traditionelle segment mere ekstrem i forhold til skepsissen af teknologien, og derudover bliver der i dette segment lagt meget vægt på hjemmesysler, så er det oftest pensionister.

Hos dettesegment kunne man forestille sig et enten gammelt ægtepar eller en enlig kone sidde i hver sin lænestol med deres ynglings krimi i hånden med strikketøjet liggende i en kurv ved siden af stolen.

Skulle man tage udgangspunkt i Minerva-modellen ville man nok skulle sige at målgruppen ligger omkring enten den lilla eller lyserøde felt, dette kommer dog meget an på hvilken slags boggenre den enkelte kunde er til.

Det er dog ikke kun bøger der bliver solgt i de forskellige boghandler. For at boghandlerne har kunnet overleve på markedet har de været nødsaget til at udvide deres ellers dybe sortiment med blandt andet kontorartikler og skolestartsprodukter.

Dette vil sige at markedets sortiment er blevet en del mere bredt end dybt som det ellers har været før i tiden. Bogbranchemarkedet vil oftest være B2C da det tit er private kunder der køber af virksomheder.

---

I og med at tiden ændre sig mere og mere, bliver tiden også mere teknologisk. Dette har en stor betydning for bogbranchen i og med at bogbranchen oftest omhandler fysiske bøger, eller det gjorde det meget før i tiden.

Dermed er det svært for de fysiske boghandler og boghandlerforeninger at overlever, grundet den store vækst indenfor de teknologiske forhold.

Teknologien har fået en kæmpe betydning i hverdagen for de fleste forbrugere af blandt andet bøger, dette kommer dog meget an på den enkelte forbruger.

Tager man udgangspunkt i en forbruger fra ”den traditionelle individorienterede segment” så bliver der lagt stor vægt på fædrelandskærlighed og er svært skeptiske overfor teknologi.

Denne forbruger ville nok vælge den fysiske bog frem for den elektroniske. Tager man et kig på en fra ”det moderne segment” bliver der gået meget op i karrieren og finder også den nyeste teknologi spændende.

Dermed kan man forestille sig at dette segment ville elske at få sin bog læst op samtidig med de kan gå op i karrieren eller lave husholdningsting.

Dette segment mener at IT/teknologi giver mange fordele og betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbruger teknologi .

De teknologiske forhold har også fået en kæmpe betydning for bogbranchen, da flere og flere er begyndt at udnytte muligheden for at købe deres bøger (og varer) på internettet generelt.

Dette påvirker blandt andet også de fysiske boghandlere i og med at folk ikke kommer og støtter de lokale bogbutikker.

De teknologiske forhold er dog ikke kun dårligt for bogbranchen, det kan også sagtens være en fordel for bogbranchen.

Hvis branchen har en fået et godt kendskab til de nyeste teknologier kan de med fordel bruge teknologien til at forberede deres konkurrence dygtighed og sørge for at de enkelte boghandlere får oprettet et website, som tilhøre den pågældende butik.

De seneste studier fra 2018 viser at 22,3% sidst har købt deres bøger på internettet (herunder også internetboghandel).

Dette procentpoint vil formodentligt være steget de seneste par år i og med Covid-19 pandemien er kommet, og man derfor i en periode blev anbefalet til at holde sig hjemme og inde døre, hvilket ”tvang” folk til at købe deres bøger online, hvis man manglede en bestemt bog.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu