Børn i Etiopien | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
Først vil jeg redegøre for FN´s menneskerettighedserklæring, og dernæst redegøre for menneskerettigheder i forhold til børn i Etiopien, da dette land modtager støttekroner fra planbørnefonden.

Dernæst vil jeg kort redegøre for planbørnefonden samt analysere planbørnefonden.dks kampagne, med fokus på virkemidler og budskaber.

Til sidst vil jeg diskutere kampagnens gennemslagskraft, og diskutér hvordan vestlige kampagner kan hjælpe på børns rettigheder i Etiopien.

Indledning
Selvom der i Afrika er kommet bedre sundhedssystemer, bedre infrastrukturer, flere børn i skole og generelt bedre vilkår er der stadig en masse problemer og forbedringspunkter.

Der er stadig mange børn, som lever under kummerlige forhold hvor lange arbejdsdage, vold og undertrykkelse er en del af hverdagen.

Det ses bl.a. ved, at 58% af befolkningen i Afrika syd for Sahara lever i multidimensionel fattigdom , hvilket betyder at de lever for under 1.90 doller om dagen.

Der har dog de sidste mange år været stort fokus på udryddelse af fattigdom. Flere organisationer som Red Barnet

Plan Børnefonden og Unicef har arbejdet hårdt for at hjælpe de mest pressede mennesker i verden.

Men også politisk er der kommet mere fokus på problemerne, hvor FN-landene var med til at vedtage menneskerettighedserklæringen og de 17 verdensmål.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3

Metodeovervejelse 4

Redegørelse 4

- Menneskerettigheder 4
- Menneskerettigheder i Etiopien 4
- PlanBørnefonden.dk 5

Analyse af en kampagnefilm fra PlanBørnefonden 6

- Analyse af indhold med AIDA model 6
- Argumentation 7
- Filmske virkemidler 7
- Fotografering 8

Diskussion 9

- Kampagnefilmens gennemslagskraft 9
- Vestlige kampagners hjælp 9

Konklusion 10

Litteraturliste 11

Bilag: 12

Uddrag
Etiopien er et af verdens ældste lande, af nogle betegnes det som det sted mennesket opstod for flere millioner af år siden.

Landet har dog levet med tørke, hungersnød, krig og ingen rettigheder i de seneste 40 år. Landet er meget fattigt og befolkningen er inddelt i fire sociale grupper.

Den laveste gruppe består af slaver. Denne opdeling af befolkningen afgør også hvilket arbejde, man har.

Måden landet er og bliver ledet på er dog meget i modstrid til menneskerettighedserklæringen, som verdens lande har været med til at indgå inklusiv Etiopien .

Det går især meget hårdt udover landets børn, som stor set ingen rettigheder har. Der kan nævens mange eksempler, men der hvor det især går ud over børnene er på uddannelsesområdet.

Her kan man i Etiopien forvente at være under uddannelse i gennemsnit otte år. Det er noget, der sker for lidt over halvdelen af børnene.

Ifølge menneskerettighedserklæringen artikel 26 har alle ret til gratis undervisning i de mindste år. Der skal ovenikøbet være lige adgang for alle til højere undervisning, noget som kun sker for 27% af børnene i Etiopien .

Når børnene ikke er i skole, er det typisk fordi, de skal hjælpe til på gården derhjemme. I Etiopien lever 70% af befolkningen af landbrug, de har meget små stykker jord, som er meget udpint af dyrkningen .

Det betyder, at jorden ikke er så god, og der skal derfor arbejdes mere for det samme udkast. Børnene bliver derfor tit hjemme for at arbejde.

Det gør at arbejdsdagene bliver meget lange for dem, og der er ikke tid til ferie eller lignede. Det er i strid mod FNs menneskerettighedserklæringen

hvor der i artikel 24 står, at alle har ret til hvile herunder begrænsning af arbejdstiden samt periodisk ferie med løn, det har man ikke i Etiopien .

Det viser altså, at det er på mange punkter, at Etiopien ikke overholder menneskerettighedserklæringen, selvom det er blevet bedre, og der er kommet mere fokus på deres rettigheder, er der stadig lang vej endnu.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu