Afrika & Etiopien | International økonomi

Indholdsfortegnelse
1) Beregn den procentvise ændring i antal indbyggere i Etiopien fra 2009 til 2010 ved hjælp af tallene i bilag 1. Forklar på baggrund af beregningen og bilag 1 hvordan BNP pr. indbygger har udviklet sig fra 2009 til 2010.
Forklar hvorfor BNP pr. indbygger kan suppleres med HDI, når et lands velstand skal måles. 


2) Forklar på baggrund af bilag 1 hvordan Etiopien skal placeres i erhvervssektormodellen, den demografiske transitionsmodel og vækstmodellen. 


3) Af bilag 2 fremgår, at kaffedrikkende asiater og dårligt vejr påvirker prisen på kaffe. Forklar ved hjælp af et udbuds- /efterspørgselsdiagram, hvordan prisen på kaffe påvirkes af de to faktorer. 


4) Analyser med udgangspunkt i begrebet monoeksport samt bilagene 1, 2 og 3 kaffens betydning for Etiopiens økonomi. 


5) Analyser med udgangspunkt i produktionsfaktorerne og bilagene årsagerne til de høje vækstrater i en række afrikanske lande i de seneste år. 


6) Vurder de økonomiske konsekvenser for de afrikanske lande ved at etablere et fællesmarked. 


Uddrag
Når man taler om monoeksport, handler det om et lands eksport, som er domineret af kun et eller få produkter. Det er typisk kun ulande som Etiopien, der handler med monoeksport. Som man ser i bilag 1, er 65% af Etiopiens valutaindtægter i 2001 kom fra eksport af kaffe.

Derfor kan vi sige, at Etiopien er et monoeksportland, da landet i høj grad er afhængig af deres eksport af kaffe. Når et landets eksport er så afhængig af et enkelt produkt, er det vigtigt for landet at efterspørgslen på dette produkt er høj, og at landet kunne udbyde produktet til resten af verdenen. Hermed er det også vigtigt for et monoeksportland som Etiopien, at prisen bliver holdt oppe. Hvis efterspøgslen på kaffe falder ned, ville det skabe en stor økonomisk konsekvens for Etiopien.

Det samme ville der også ske hvis kaffeproduktionen bliver påvirket af dårlige vejr. Ved sådanne situationer vil der være store prisudsving, hvilket giver ustabilitet omkring landets betalingsbalance. En ustabil betalingsbalance gør det også svært for et land at forudsige de følgende års regnskaber i betalingsbalancen.

Vi ser også i bilag 2, at Etiopiens valutaindtægter, som kom fra kaffe i 2010 var faldet til 26%. Her kunne der være to mulige årsager. Enten er landet begyndt at eksportere andet end kun kaffe ellers har de kaffedrikkende i-lande været ramt af finanskrise.

Dette viser, at monoeksportlandene er afhængige af den efterspørgsel der er fra i- landene, og det er ofte når de har højkonjunkturer, at efterspørgslen landet stiger. Efterspørgslen på kaffe er steget rigtig meget ifølge bilagene, hvilket for Etiopiens tilfælde har haft meget stor betydning for landets økonomi.

En sådanne stigning på efterspørgsel og faldende udbud rundt omkring i verden giver Etiopien chancen for at opnå økonomisk vækst. Hvis vi desuden tager udgangspunkt i bilag 3, som viser stigende kaffepriser, er det positivt for landet at være et monoeksportland lige nu.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu