Afrika – En region i vækst | International økonomi

Eksamenssættet er fra sygeeksamenen 24. august i 2012.

Indledning
Når man måler et lands velstand kigger man ofte på meget mere end det økonomiske. Man kigger på hvordan kulturen er, levestandarder osv. Hvis man sammenligner landes velstand ved udelukkende at kigge på BNP pr. indbygger kan det altså give et misvisende billede af velstanden i landet. BNP pr. indbygger har en række begrænsninger, idet det som sagt kun kigger på det økonomiske. Der BNP pr. indbygger er et gennemsnit i landet, hvilket betyder at der kan være stor ulighed i indkomstfordelingen, men uden at man kan se det på BNP pr. indbygger. Dog findes der andre måleredskaber som tager højde for mere end kun landets produktion. HDI (Human Development Index) er med til at give et bedre billede af hvordan velstanden i et land realt ser ud.

HDI tager højde for forskellige faktorer og bliver målt ud fra tre forskellige forhold i et land. Det er forventet levealder, uddannelsesniveau og BNP. Ved hjælp af HDI kan man måle velstandsniveauet, hvilket gøres ved at de tre faktorerne bliver beregnet til indekstal. Hvor 1000 er maksværdien og 0 er minimumsværdien, derefter kommer der så et samlet indekstal for et givet land, dette kaldes HDI-værdi. Det betyder altså at HDI både kigger på de mere menneskelige forhold, men også medregner BNP. Hvilket vil sige at HDI er et godt redskab til at supplere BNP med, for at give et mere virkeligt billede af et lands velstand.

Indholdsfortegnelse
1) Beregn den procentvise ændring i antal indbyggere i Etiopien fra 2009 til 2010
ved hjælp af tallene i bilag 1. Forklar på baggrund af beregningen og bilag 1
hvordan BNP pr. indbygger har udviklet sig fra 2009 til 2010.
Forklar hvorfor BNP pr. indbygger kan suppleres med HDI, når et lands velstand
skal måles.

2) Forklar på baggrund af bilag 1 hvordan Etiopien skal placeres i erhvervssektormodellen,
den demografiske transitionsmodel og vækstmodellen.

3) Af bilag 2 fremgår, at kaffedrikkende asiater og dårligt vejr påvirker prisen på
kaffe. Forklar ved hjælp af et udbuds- /efterspørgselsdiagram, hvordan prisen
på kaffe påvirkes af de to faktorer.

4) Analyser med udgangspunkt i begrebet monoeksport samt bilagene 1, 2 og 3
kaffens betydning for Etiopiens økonomi.

5) Analyser med udgangspunkt i produktionsfaktorerne og bilagene årsagerne til
de høje vækstrater i en række afrikanske lande i de seneste år.

6) Vurder de økonomiske konsekvenser for de afrikanske lande ved at etablere et
fællesmarked

Uddrag
Vækstmodellen tager udgangspunkt i den vækst (BNP) som der har været i Etiopien, man kigger dermed på stigningen i BNP for at finde den fase i modellen som landet passer til. I spørgsmål 1 fandt vi ud af at der har været i en stigning i BNP pr. indbygger på 5,45%. En stigning i BNP som denne, ville umiddelbart betyde at Etiopien befandt sig i fase 3. Fase 3 indebærer lande som er ny industrialiserede, det kan dog diskuteres om Etiopien er et ny industrialiseret land. Etiopien opfattes stadig som et uland, som først rigtig er ved at påbegynde en industrialisering. Samtidig burde man også vurdere HDI indeks som beskriver levestandarden i Etiopien. Derfor kan man sige at Etiopien ligger i fase 2, men tæt på overgangen til fase 3 på grund af deres stigende BNP.

-------

I Etiopien betyder eksporten af kaffebønner utrolig meget for hvordan deres økonomiske fremtid kommer til at se ud. Kaffen er et af Etiopiens primære erhverv, hvilket betyder at den internationale pris på kaffe betyder en del for Etiopiens betalingsbalance. Idet at kaffe er Etiopiens største eksportvarer, betyder det at kaffe er deres monoeksport. Monoeksport kan have store konsekvenser for et land hvis deres eksportvarer falder i pris. Man støder ofte på monoeksport i ulande som hovedsageligt lever af at sælge råvare til i-lande. Det stammer fra koloniseringen hvor bl.a. mange afrikanske lande producerede råvarer til de rige lande i vesten. Det har man sidenhen haft svært ved at komme væk fra og derfor er der meget monoeksport i afrikanske lande. De typiske monoeksportvarer er råvare som olie, kaffe, kakao, jern osv. Når et land er så afhængig af prisen på en råvare, kan det have store konsekvenser.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!