Energidrikke forbudt for børn | Agumentende analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
1A
1B
1C
1D
Energidrikke – forbudt for børn?

Opgave 2:

Uddrag
1A
”Peter er sandsynligvis dansk statsborger, da han er født på Fyn, medmindre Peters forældre er udlændinge

eller Peter har fået udenlandsk statsborgerskab, eftersom en person, der er født på Fyn, må antages at være dansk statsborger ifølge loven om indfødsret m.v.”

Peter er sandsynligvis dansk statsborger er påstanden i dette eksempel. Her er der en styrkemarkør sandsynligvis, som toner påstanden lidt ned, da personen ikke er helt sikker.

Da han er født på Fyn er belægget for påstanden, da man kan tilføje ”fordi han er født på Fyn” og fordi det er årsagen til at han sandsynligvis er dansk statsborger.

Medmindre Peters forældre er udlændinge, eller Peter har fået udenlandsk statsborgerskab, eftersom en person, der er født på Fyn er en gendrivelse.

Må antages at være dansk statsborger ifølge loven om indfødsret m.v. Er rykdækning af typen dokumentation. Der er her tale om et autoritetsargument, da de bestemte autoriteter støtter op om påstanden

1B
”Svensson er nok ikke katolik, for Svensson er svensker, og svenskere er sjældent katolikker.

Katolikkerne i Sverige udgør under 2 % af befolkningen. Den mulighed eksisterer dog, at Svensson tilhører det katolske mindretal.”

Svensson er nok ikke katolik er påstanden i dette eksempel. For Svensson er svensker, og svenskere er sjældent katolikker er belægget for påstanden

da man kan tilføje ”fordi Svensson er svensker, og svenskere er sjældent katolikker”, og fordi er årsagen til at han er svensker.

Katolikkerne i Sverige udgår under 2 % af befolkningen er rykdækningen. Den mulighed eksisterer dog, at Svensson tilhører det katolske mindretal er gendrivelsen i dette eksempel.

Her er tale om et klassifikationsargument, da svenskere udgør en del af befolkningen og der er tale om hvorvidt svenskere kan være katolikker.

Man tænker sandsynligvis ikke at en svensker kan være katolik, fordi det der gælder for alle eller for mange i en gruppe, også må gælde for den enkelte.

1C
”Christian vil formodentlig klare matematikeksamen med et godt resultat. Han løser og afleverer alle hjemmeopgaverne i matematik, og det viser sig

at der er en positiv sammenhæng mellem eksamensresultat og hjemmeopgaveafleverings-frekvens. Dog er det muligt, at klappen går ned for ham under eksamen.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu