Børn og Unge i Bondefamilien | DHO | 10 i Karakter

Problemformulering
1) Hvordan levede den almindelige familie sammen i 1700-tallet, og hvilke rettigheder og relation havde forældrene overfor børnene?

2) Hvilken magt mener udvalgte tænkere fra oplysningstiden, forældre bør have overfor deres børn?( Holberg )

3) I hvilken grad kan man sige, at Holberg er progressiv i sit syn på familien og på forholdet mellem forældre og børn?

Indledning
Oplysningstiden forløb sig fra omkring 1690 til 1780 og var en periode som oplyste landet for den danske befolkning.

Ved Oplysningstidens indtræden begyndte nytænkning også at finde sted, og meget af oplysningstiden var præget af en optimistisk tro på den menneskelige fornuft.

Oplysningstiden var en af de hidtil vigtigste perioder for hele Europa, men var bestemt også et fremskridt for det danske land.

Det var en ny måde at tænke på, men der blev også sat spørgsmålstegn ved nogle af tankerne, bla. stod Holberg for at sætte spørgsmålstegn ved forholdet mellem forældre og børn, familielivet og opdragelsen.

Befolkningen var delt op i hierarki inden for mange forskellige områder, som der vil blive nævnt og diskuteret igennem denne opgave.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Redegørelse for naturret
Redegørelse for børn og unge i bondefamilien
Redegørelse for børn og unge i borgerfamilien
Holbergs syn og tænkning om opdragelsen
Hvordan var forholdet mellem forældre og børn, og hvad var nogle af de grundlæggende værdier i opdragelsen.
- Bondefamilien
- Borgerfamilien
De forskellige syn på opdragelsen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
Tankerne omkring mennesket natur og eksistensvilkår kom sammen med naturretstænkningen som har sin oprindelse hos den hollanske retsfilosof Hugo Grotius , som gik ind for ret frem for magt.

Springet til den individualistisk tankegang kom først mange år efter hos englænderne Thomas Hobbes og John Locke.

Naturrettens tænkning blev begrundet med at mennesket er et etisk subjekt som har en medfødt fornuft og er i stand til at vide hvad der er korrekt og forkert.

Dette bliver begrundet med at naturretten er en tankegang om, at der eksisterer en universel ret og en naturlig etik.

Naturretten ligger også meget vægt på at alle mennesker er frie og lige, og det skal vises med anerkendelse og respekt for alle mennesker.

Det vil sige at for at opbygge et retfærdigt og forpligtende samfund med naturret, skal det bygges på solidaritet og der skal tages hensyn til de kommende generationer.

Redegørelse for børn og unge i bondefamilien
bogen Familieliv i Danmark 1550 til år 2000 af Anne Løkke og Anette Faye Jacobsen vil som udgangspunkt handle omkring hvilke rettigheder og relation forældre havde overfor deres børn i 1700 tallet.

Det bliver beskrevet at der i bondefamilien bliver født mange børn. I gennemsnit gik der 2 og et halv år imellem at en frugtbarkvinde fik et barn.

Der var dog stor dødlighed og forældrene skulle regne med at gennemsnitligt blev en tredjedel af deres børn ikke blev voksne.

Trods historikers udsagn omkring at denne udbredte dødelighed blandt småbørn har forhindret forældrene i at knytte tæt bånd til deres børn

bliver dog slået til jorden af de mange vidnesbyrd omkring at forældrekærligheden fyldte meget og at der var en stor kærlighed til deres børn.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu