Bevægelsesanalyse | Idræt

Indledning
Denne rapport omhandler mit forløb med spydkast, hvor jeg vil komme ind på nogle af de faktorer, der kan gøre, man kan kaste længere.

Herudover vil jeg beskrive min egen udvikling gennem dette spydkast forløb. Samt fortage en bevægelses analyse af et baggerslag.

Uddrag
Billede 1 sammenlignes med manden på positionen 3 og 4 i figuren 1. Dette sker fordi, det udklip jeg har gjort brug af, er overgangen fra position 3 til 4, hvor jeg har lavet mellemhop og nu er på vej ind i stemstillingen, for at skabe forspænding til at få mere kraft i kastet.

Sammenlignet med figur 1, så er den måde jeg fortager kastet på meget identisk med figuren. En af de faktorer der kunne have gjort, at jeg ville have kastet længere er, hvis jeg var bedre til at komme ind i stemstillingen og skabe mere afstand mellem mine fødders placering mod underlaget. Dette vil bevirke, at jeg ville kunne lave en større spændbue, før jeg skal slippe spyddet i en 45° vinkel.

På billede 2 kan man se, at jeg er i gang med at sende spyddet afsted. Sammenligner billede 2 med position 4 og 5 af manden, minder min bevægelse meget om den.

En ting jeg har gjort anderledes, som kan have haft indflydelse på længden af mit kast er den vinkel, jeg sender spyddet afsted med. På billedet kan det ses, at vinklen er en smule mindre end 45° (indtegnet koordinatsystem), hvilket resultere i, at mit spyd fysisk set, vil svæve kortere.

Mit højre bagben kunne også have været strukket noget mere, for at skabe en større for spænding. Kraften i kastet kommer fra tilløbet og trækkes af hoftebøjerne og Rectus abdominis frem, mens skulderen på samme tid føres frem.

Dette gør, at skulderen går fra at være ”åben” til ”lukket”, hvilket medfører, at der sker et lille stræk og en udadrotation af overarmen i skulderledet, og giver et stræk på forsiden af musklerne.

Hvis overgangene går flydende i kastet uden unødvendige stop, og man udnytter strækket der skabes, vil man kunne få mere energi ude af tilløbet og optakten til kastet.

En anden ting der kan have indflydelse på mit kast ville være, hvis det var et mere kraftfuldt kast, da spyddet så ville svæve længere.

Muskler består af en masse muskelfibre, som er fyldt med myofibriller (sammentræningstråde). Myofibrillerne er opdelt på tværs i en række små enheder kaldt sarkomere. Disse sarkomere (bestående af Aktiner og Myosin) kan trække sig sammen og gør

at musklerne arbejder koncentrisk. Desto flere sarkomere der er, og desto bedre det centrale nervesystem er til at få kontakt til sarkomerene medføre, at man kan få udnyttet mere kraft i sit kast og dermed kaste længere.

Jeg vil nu undersøge de forbedringer, jeg har opnået gennem forløbet, ved at tage udgangspunkt i en før- og efter video, og forklare ved hjælp af teori, hvordan forbedringen kan bidrage til en længere kast.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu