Barndommens Betydning 4 | Psykologiens Veje | Psykologi

Bowlbys tilknytningsteori – Psykologiens Veje s. 100-105

Opgavebeskrivelse
1. Hvad kendetegner de tre tilknytningsperioder det lille barn gennemgår ifølge Bowlby?

2. Hvad vil det sige, at barnet udviser skiftevis udforskningsadfærd og tilknytningsadfærd?

3. Mary Ainsworth har forsket i tilknytning og fundet tre forskellige mønstre, der kan beskrive børns tilknytning til deres primære omsorgsperson. Beskriv de tre tilknytningstyper:

4. Hvad kan være med til at bestemme hvilken tilknytningstype et barn bliver?

5. Hvilken betydning kan barndommens tilknytningsmønster få for ens personlighed?

Ekstraspørgsmål: Hvordan passer Bowlbys teori med Erikson? Hvordan passer det med vores viden fra Lone Frank?

Uddrag
• Ses hos børn der har været udsat for omsorgssvigt  Disse børn har særlig svært ved at klare stressede situationer, og deres adfærd er præget af uforudsigelighed.

• Når de er sammen med forælderen, reagerer de som den ængstelige tilknytningstype og skal hele tiden sikre sig, at forælderen er der, men når forælderen kommer tilbage, reagerer de som den undgående tilknytningstype og forsøger at ignorere hende.

• I fremmedsituationstesten kan barnet søge trøst, når moderen kommer tilbage, men opgive og i stedet stivne, smide sig på gulvet og foretage stereotype bevægelser.

• Deres mærkværdige og uforudsigelige adfærd blive ofte forklaret med, at de står i en konflikt, hvor den person, de vil søge beskyttelse hos, er den samme som den person, de er bange for eller som har givet dem mange negative samspilsoplevelser.

• Ca. 5 pct. af børnene i amerikanske undersøgelser har denne tilknytningstype.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu