Indledning
Filmen handler om en kvinde, Birthe, som fortæller os om hendes liv. Hun starter med at sige at hun først og fremmet ikke har lyst til at tænke tilbage på sin barndom, og at hun faktisk ikke kan huske det meste af den, idet den har været mørklagt.

Herefter, beskriver hun sig selv som en sød, værende og velopdragen pige, som ikke ville skabe noget ballade for forældrene når de skulle ud af huset.

Hun udtaler flere gange gennem filmen, at hun ikke vil gøre sin mor ked af det. Men hendes mor mente alligevel at Birthe gjorde alting forkert, hvilket til sidst gjorde moderen syg.

Uddrag
For at et barn får en sund udvikling, er det vigtigt at omgivelserne tager sig af barnet. Det gælder ikke kun om at give barnet mad og drikke, men mere at stimulere barnet og give den følelsesmæssig kontakt.

Birthe har gennem sin barndom været nogle faser, man ser ved omsorg og omsorgssvigt. Ved omsorg tages der højde for tilstedeværelse, tilknytning og stimulation.

Man sørger for at observere barnet, give en tryghed og lære at udvikle. Mange at disse ting kan Birthe ikke relatere til

da hun meget få gange har fået vist omsorg - hvilket er kommet fra faderen, men stadig til et vist omfang bestemt af moderen.

Ved omsorgssvigt er der 4 faser; aktiv fysisk omsorgssvigt, aktiv psykisk, passiv fysisk, og passiv psykisk. Birthe har været udsat for aktivt psykisk omsorgssvigt

da hun til en vis grad blev nedgjort, og fik skæld ud på en overdreven måde. Derudover har hun også været udsat for passiv psykisk omsorgssvigt, da hun ikke er blevet vist meget kærlighed

og har hendes forældre ikke har været i kontakt med barnets følelsesverden. Hendes far er heller ikke den ideelle faderfigur

dan han ikke kna eller tør vise sin kærlighed til sit barn, på grund af den manipulerende mor. Birthe er altså blevet udsat for psykisk terror.

Da vi ikke ved noget om Birthes bedsteforældre kan det være svært at konstatere om Birthes mor har arvet noget

men man kan forestille sig at Birthes mor lider at social arv, hvilket betyder at hendes mor sandsynligvis også har været som hende.