Arbejderbevægelsen i Danmark | DHO | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for den socialistiske ideologi med særligt fokus på dens fremkomst i Danmark i perioden 1870-1920.

2. Lav en analyse af uddraget af Pelle Erobreren – Den store kamp med særligt fokus på argumentation, sproglige virkemidler samt hvordan Pelle beskriver arbejdernes vilkår og forsøger at opildne agitatorisk.

3. Foretag en kildekritisk analyse af Louis Pios artikel ”Maalet er fuldt” med særligt fokus på modtagerforhold og Pios intention, og diskutér årsagerne til Louis Pios arrestation.

I forlængelse heraf skal du lave en kort sammenligning med Pelle Erobreren – Den store kamp. Billede: En agitator af Erik Henningsen (1899)

Indledning
Denne opgave berører arbejdernes problematikker i perioden (1870-1920). Ved at arbejderne satte spørgsmålstegn til deres vilkår og samfundsbilledet bliver det en periode præget af revolutionære oprør, konflikter og op- og nedture for de danske arbejdere.

I takt med en stor urbanisering flytter folk fra landet ind til byen for at få bedre betalte jobs og opfylde et ønske om et nyt bedre liv. Til de nye industriarbejderes store skuffelse bliver det dog ikke tilfældet. Bylivet er præget af sygdom, hårdt arbejde og lav indtægt.

Disse kummerlige forhold bliver omdrejningspunktet for en revolutionær arbejderbevægelse, der kæmper for et nyt og forbedret liv med social lighed, både hvad angår økonomi og rettigheder.

Litteraturen var stærkt præget af at skulle skildre et realistisk billede af verdenen, hvilket også vil komme til udtryk i de to tekster i denne opgave, skrevet af to af periodens store tænkere.

Det var bl.a. skribenten Louis Pio og forfatteren Martin Andersen Nexø, der var fortaler for arbejderne og gik forrest for at kæmpe for arbejdernes ret.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 2
REDEGØRELSE 3
- SOCIALISMENS OPRINDELSE 3
- SOCIALISMEN I DANMARK 3
- LOUIS PIO 4
ANALYSE AF ”PELLE EROBREREN – DEN STORE KAMP” 6
- MARTIN ANDERSEN NEXØ OG DET FOLKELIGE GENNEMBRUD 6
- ANALYSE 7
KILDEKRITISK ANALYSE AF ”MAALET ER FULDT” 9
DISKUSSION, LOUIS PIOS ARRESTATION 11
SAMMENLIGNING (”PELLE EROBREREN/ MAALET ER FULDT”) 11
KONKLUSION 12
LITTERATURLISTE 12

Uddrag
Pio ønskede som Karl Marx et samfund, hvor det ikke var den lille overklasse, der ejede goderne, men arbejderklassen der selv skulle have rådighed over goderne.

Derudover ville han tage vare på lønmodtagernes ønsker ved at danne fagforeninger. Louis Pios tiltag skabte den første store socialistisk prægede arbejderforening bestående af flere tusinde arbejdere.

Med strejken som våben ville Pio presse arbejdsgiverne til at give efter for bedre vilkår og løn. Arbejdere over hele landet nedlagde arbejdet, indtil arbejdsgiverne gav efter for deres krav om bedre løn9.

Med sin passionerede artikel ”Maalet er fuldt” kaldte Pio i maj 1872 ind til Fælledmødet med det formål at demonstrere solidaritet med de demonstrerende murere i København.

Derudover var formålet at vise regeringen, hvor magtfuld og stor den nye bevægelse var blevet.

Mødet og tiltaget forbydes, og Pio bliver arresteret og idømt 5 års fængsel dagen forinden demonstrationen, men det forhindrer ikke flere hundrede arbejdere i at møde op og demonstrere.

Det bliver den største konfrontation mellem arbejderne og den store statsmagt. Selvom arbejdernes leder sidder bag tremmer, bliver der op gennem den første halvdel af 1870erne skabt 30 nye fagforeninger hvert år, indtil regeringen i 1884 får nok og indfører ”Den Store Lockout”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu