Sammenlign analyse | ”Danmark, mit fædreland” & ”Danmark 2009”

Indledning
”Danmark, mit fædreland” er skrevet af H. C. Andersen i året 1850. Overskriften i sig selv er meget nationalistisk, og giver en ”appetizer” til selve indholdet, da han i overskriften giver udtryk for hvor speciel Danmark er.

Det var i slutningen af denne periode, hvor man kunne finde romantikken. Maleriet ”Danmark 2009” er malet af Peter Carlsen i 2009.

Maleriet refererer til den franske maler, Eugéne Delacroix, der står bag maleriet ”Friheden fører folket på barrikaderne”, som en hyldest til Frankrig. Dette er dog ikke tilfældet med Peter Carlsen maleri.

Uddrag
Der er her tale om et traditionelt digt skrevet med bunden versform, hvor der er enderim i hver verslinje. Der er i alt 32 verslinjer fordelt på 4 strofer, hvor der er 8 verslinjer i hver strofe.

Der afsluttes ved hver strofe med ” Dig elsker jeg! – Danmark, mit Fædreland!”, som er omkvædet og samtidigt bliver fortalt af det lyriske-jeg.

Dette gør digtet mere personligt, og læseren kan nemmere identificere sig med det lyriske jeg. Man ser også ved alle 4 strofer og ved hver femte verslinje at ”Du danske friske Strand” bliver gentaget.

Disse gentagelser skaber en vis sikkerhed i digtet, idet man har valgt at afslutte ved hver strofe med ”Dig elsker jeg! – Danmark, mit Fædreland!”. Strofe 2 er dog anderledes ift. andre steder i digtet.

H. C. Andersen stiller to spørgsmål lige efter hinanden, hvilket kan være fordi han ønsker læseren skal reflektere over spørgsmålene ” Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen - Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?” (strofe 2, verslinje 1-2) og ”

Hvor staaer Fuldmaanen over Kløverengen Saa dejlig, som i Bøgens Fædreland?” (strofe 2, verslinje 3-4), som er meget nationalistisk, hvilket også gør sig gældende for overskriften.

I forbindelse med symboler, er der anvendt flere af slagsen fx Gud, der symboliserer magt og religion, som samtidig har en vigtig rolle i kristendommen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu