Andersen & Martini AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1
1.1 (10 %)
Vurder, hvilke omverdensfaktorer der påvirker Andersen & Martini A/S, ud fra de givne bilag.
- Politiske og lovgivningsmæssige forhold:
- Økonomiske forhold:
- Miljø:

1.2 (10 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Andersen & Martini A/S har benyttet.

1.3 (30 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, likviditeten og soliditeten for Andersen & Martini A/S for årene 2014 - 2016 med udgangspunkt i nøgletallene, artikel og internt materiale. Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indtjeningsevne:
- Soliditet og likviditet:
- Konklusion til regnskabsanalysen:

1.4 (5 %)
Vurder Andersen & Martini A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

OPGAVE 2
2.1 (20 %)
Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 4. kvartal 2016 i bilag 5. De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

2.2 (20 %)
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2016 i bilag 5. De nødvendige informationer findes i bilag 4.

Uddrag
Virksomhedsanalyse Andersen & Martini A/S er Danmarks største og eneste børsnoterede personbilsforhandler.

Virksomheden forhandler mærkerne Opel, Saab, Cadillac, Corvette, Kia, Fiat og Peugeot fra selskabets 9 afdelinger, der alle er beliggende i Storkøbenhavn.

Ud over salg af biler driver virksomheden også værksteder, hvor biler serviceres og repareres. Virksomheden blev stiftet i 1939 og har med undtagelse af årene under 2. verdenskrig altid beskæftiget sig med salg og reparation af biler.

Under den tyske besættelse gik bilsalget stort set i stå, så her handlede virksomheden bl.a. med cykler og barnevogne.

Virksomheden havde i 2016 en omsætning på kr. 990 mio., et resultat før skat på kr. 5 mio., og en egenkapital på kr. 90 mio., samt 240 ansatte. Læs bilag 2 (artikel) og bilag 3 (internt materiale).

---

Overskudsgraden (OG) er steget fra -1,2% i 2014 til 1,7% i 2016, det er en stigning på 2,9%. Indekstallene er steget 100,00 i 2014 til -145,68

hvilket er en stigning på 245,68. Denne stigning sker, fordi nettoomsætningen er steget procentvis mere end resultat før finansielle omkostninger.

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) er steget fra 1,83 gange i 2014 til 2,35 gange i 2016, det er en stigning på 0,52 gange.

Indekstallene er steget fra 100,00 i 2014 til 128,13, hvilket er en stigning på 28,13. Denne stigning sker, da nettoomsætningen er steget procentvis mere end aktiverne.

Gældsrenten (GR) er steget fra 2,6% i 2014 til 3,4% i 2016, som er en stigning på 0,8%. Indekstallene er steget fra 100,00 i 2014 til 130,15 i 2016

hvilket er en stigning på 30,15. Denne stigning sker, fordi gældsforpligtelserne stiger procentvis mere end finansielle omkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu