Andersen & Martini A/S, LokalTanken ApS, SW100, PS-anlæg | VØ

Indholdsfortegnelse
Vurder, hvordan det økonomiske kredsløb i Danmark påvirkes, hvis registreringsafgiften på biler nedsættes.
Vurder, hvilken vækststrategi Andersen & Martini A/S har benyttet.
Opstil investeringens nettobetalingsstrøm.
Vurder, om investeringen er lønsom.
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætnin-ger.
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for hvert tilbud.
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger for hvert tilbud. Se spørgsmål 3.1.
Vurder, hvilket tilbud LokalTanken ApS skal tage imod.
Forklar, hvordan de variable omkostninger forløber.
Afsætningen og sammensætning, bestemmer en virksomheden variable omkostninger.
Beregn den optimale salgspris for SW100.
Beregn, hvor mange af de GPS-anlæg virksomheden har på lager, der skal sælges, for at markedsføringskampagnen er lønsom.
Forklar, hvordan den beregnede nulpunktsafsætning vil blive påvirket, hvis alternativet til markedsføringskampagnen er at kassere beholdningen af GPS-anlægget. Se spørgsmål 4.3.

Uddrag
Andersen & Martini A/S som er Danmarks største og eneste børsnoterede personbilsforhandlere, anvender vækststrategien, markedsindtrængning. Ved at virksomheden anvender denne strategi, har virksomheden en målsætning om at få øget virksomhedens salg, af eksisterende produkter på nuværende marked.

Virksomheden Anders & Martini A/S har gjort dette, ved at prøve at udtage markedsandele fra virksomhedens konkurrenter. I den forbindelse har Andersen & Martini A/S haft succes med at vinde markedsandele nogle med vækstrater på 40%, ved anvendelsen af denne vækststrategi.

Derudover anvender virksomheden Andersen & Martini A/S en anden vækststrategi, produktudvik-ling. Ved at virksomheder anvender denne vækststrategi, vil der primært være tale om, at en virksom-hed prøver at få solgt et nyt produkt på nuværende marked.

I uddraget fra Andersen & Martinis års-rapport, bliver der nævnt at i virksomheden i år 2016 havde et resultat før skat på cirka 5,3 millioner krone, eftersom at virksomheden havde en øget salg af brugte samt nye biler. Dette vil sige at Ander-sen & Martini A/S’ bil sortiment, er blevet udvidet.

Derudover bliver der også nævnt i uddraget fra årsrapporten, at virksomheden har foretaget en investering i IT og software, som har den opgave at opdatere relevante data for styring og kontrol. Ligeledes har Andesen & Martini A/S formået at op-gradere koncernens maskiner og inventar, som har til formål at forbedre virksomhedens produktions-apparatet.

Desuden har Andersen & Martini A/S indrettet et nyt og autoriseret skadeværksted, for Tesla, som bliver nævnt i årsrapporten. Dette vil sige at virksomheden Andersen & Martini A/S har foretaget produktudvikling på både virksomhedens sortiment af biler og serviceydelser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu