Indledning
Den litterære periode romantikken begyndte i starten af 1800-tallet. I denne periode satte kunstnere fokus på naturen, idyl og det guddommelige. Forfattere og malere vendte sig væk fra virkeligheden og drømte i stedet om en mere harmonisk og perfekt verden.

Under romantikken opstod flere litterære strømninger, og der skelnes blandt andet mellem universalromantik og panteisme. I digtene ”Simon Peder” (1805) og ”Liljen og Dugdraaben” (1808) skildrer forfatterne det åndelige og guddommelige i naturen, der skal hjælpe mennesket med at forstå dets sammenhæng med det jordiske liv.

Uddrag
I ”Simon Peder” trækker Oehlenschläger på elementer fra bibelteksten Peters Fiskefangst . Den nævnte bibeltekst omhandler fiskeren Simon Peter, som møder Jesus, der hjælper ham med hans fiskefangst.

Brugen af intertekstualitet ses tydeligt i digtet, især i strofe 16. Denne strofe indikerer netop Simon Peders åbenbaring om det guddommelige og åndelige i naturen. I strofe 16 benytter Oehlenschläger næsten samme citat (Strofe 16, vers 16; ”

Fisk du ikke meer skal fange, du skal fange Mennesker!”), som fremkommer i Peters Fiskefangst (Peters Fiskefangst - linje 16-17). Med dette menes der, at Simon Peder ikke længere skal være fisker, men at han nu skal følge Jesus og blive en af hans disciple.