Indledning
En af nutidens største debatter som en stor del af ungdommen er optaget af, er menneskets udnyttelse af naturens ressourcer for at skabe egen rigdom.

Menneskets opfattelse af naturens værdi, har ændret sig gennem århundrede. I 1800-tallets litteratur og kunst, havde værkerne en idealistisk tilgang, hvori det åndelige vægtede højere end det materielle.

I de to digte ”Simon Peder”(tekst1) af Adam Oehlenschläger(A.O) fra 1805, trykt i Poetiske Skrifter, og ”Liljen og Dugdraaben”(tekst 2) af A.W. Schack Von Staffeldt(A.S), fra 1808 trygt i digtsamlingen Nye Digte, skildrer forfatterne verdensånden i naturen, der skal hjælpe mennesket til at få indblik i den større sammenhæng med verden.

Uddrag
I første strofe foregår handlingen om natten, og hvor skelnet mellem ideernes og fænomenernes verden er beskrevet som dråben der faldt ned i den jordiske verden, og føler sig fanget og længes tilbage til himmelen.

Indledningen skal forstås som en metafor for menneskets fødsel på jorden, hvor sjælen(dråben) får tildelt sig en menneskekrop(liljen).

Liljen symbolisere kvindelighed og frugtbarhed, hvor dråben er det livgivende, som i overført betydning, bliver kvinden og mandens elskov da de forenes på jorden.

Dertil findes der en dobbelt symbolik i at en adskillelse af disse to elementer, forgængelighed.

Da blomsten forgår uden vand, bliver symbolikken også død og forgængelighed, og billedliggøre menneskets flugt fra den materielle verden, hvor kroppen forgår men sjælen er evig, og som stræber derfor efter den åndelige verden, der byder på evigheden.

Da dråben forlader ideernes verden og indtræffer fænomenernes, bliver sjælen pålagt sig fysiske behov, som mad, vand og seksuelle behov, hvilket ses ved at blomsten kræver vand for at overleve, og sjælen bliver dermed kroppens slave.

Forfatteren bruger en del besjælinger, såsom "dråben fangen og forladt, sig i jordisk fængsel."

Virkningen af besjælingerne, var for at vise læseren, digterens særlig kompetencer til at få indsigt i livets mening, og dermed bliver dette et udtryk for digteren som lever sig ind i naturen.

Derudover bruges det også til at naturen får tillagt sig et åndeligt liv, f.eks. "dråben ned i liljens skjød", der belyser romantikkens opfattelse af at naturen var gennemstrømmet af en ånd.