Indledning
I begyndelsen af 1800-tallet startede den litterære periode romantikken. Under perioden satte kunstnere fokus på at mennesket i bund og grund er et åndeligt væsen

som har noget guddommeligt i sig, som kommer til udtryk i følelser, stemninger og anelser. I de to digte “Simon Peder” Fra Poetiske Skrifter

1805 skrevet af Adam Oehlenschläger og “Liljen og Dugdraaben” Fra Nye Digte, 1808, skrevet af A. W. Schack Von Staffeldt skildrer forfatterne det åndelige og det guddommelige i naturen, der skal hjælpe mennesket til at forstå sammenhængen med det jordiske liv.

Uddrag
Det er et lyrisk digt, idet der er ikke er en handling, men en beskrivelse af naturen. Digtet er bygget traditionelt op med en fast struktur og der bliver anvendt virkemidler som rytme og rim.

Genren i digtet er centrallyrik, fordi det kredser om det lyriske jegs personlige oplevelser, følelser og tanker.

Igennem hele digtet beskriver Simon den oplevelse han har på sin fisketur om naturen og det guddommelige. Dette er også motivet, idet det er gennemgående i hele digtet.

Digtet er skrevet i romantikken, hvilket er nemt at se ud fra beskrivelserne om det åndelige væsen og det guddommelige. Det ses bla i strofe 1.

“Milde Morgenvinde, linde, Kiøle heden Sommerluft, Kruse Havets Vande, blande Sig med Lundens Blomster-Duft.”

I denne strofe beskriver han både den historiske tid, men også et lidt mere konkret tidspunkt.

Digtet foregår en kølig sommermorgen. Sommer er et symbol på livets midte i bogstavelig eller overført betydning.

Man kan godt forstå det som om at Simon Peder står i livets midte, idet han får en åbenbaring til sidst om det guddommelige og at gud er i alt.

Altså står han et sted i livet, hvor han opdager nye ting. Det fysiske miljø er naturen, skoven og vandet. Dette kan stå for det ægte og uspolerede.

I den indre verden bliver der brugt flere slags sanser. Høresansen bliver brugt når han beskriver lyden af naturen i strofe 5 vers 3 “Synes ham hans Øre, høre”.

Lugtesansen kommer til udtryk da han beskriver duften af naturen og blomsterne i strofe 6 vers 3 ” Og den Duft, som viger, siger”.

Derudover bliver synssansen brugt igennem hele digtet og i flere strofer, bla i strofe 13 vers 4 “Der, hvor nys han Roser saae.”. Disse sanser er med til at hjælpe læseren til at forestille sig hvordan miljøet dufter, lyder og ser ud.