Analyse & fortolkning | ”Natmaskinen” & ”jeg er til [fest med primært techno]”

Indledning
Denne opgave analyserer og fortolker digtene ”Natmaskinen” og ”jeg er til [fest med primært techno]”, samt sammenligner disse. ”Natmaskinen” er skrevet af Michael Strunge og er udgivet i 1981 som del i digtsamlingen ”Vi folder drømmens faner ud”.

Digtet ”jeg er til [fest med primært techno]” er skrevet af Caspar Eric og udkom 33 år efter, i år 2014 som del i digtsamlingen ”7/11”.

Den store forskel på hvornår digtene er skrevet danner grundlag for store forskelle i skrivestilen og opbygningen, såvel som universet personerne i digtet bevæger sig i. Dette er på trods af, at digtene også deler mange ligheder i og med begge omhandler livet om natten.

Uddrag
Begge digte er moderne digte i det de ikke har en bunden versform, hvilket er meget typisk for digte skrevet efter år 1900. Derudover er der ingen regler for rim og rytme i nogen af digtene, hvilket dermed giver dem en meget fri versform.

Samtidig er det tydeligt, at det er moderne digte i og med der ikke benyttes klassiske metafore, men derimod sammensættes nye.

Bege digte eksperimenterer med retskrivningen, syntaks og tegnsætning, dette er særligt tydeligt i ”jeg er til [fest med primært techno]”.

Digtene er også begge centrallyrik, da de tager udgangspunkt i jegets tanker og følelser om det de oplever, samt ikke er rettet mod en bestemt brugssituation.

Motiverne i digtene har ligeså ligheder. Dette er i tidsmotivet hvilket for begge er natten og stedmotivet hvilket for begge er i festligt lag. Forskellene ligger i og med digtet ”jeg er til [fest med primært techno]” har et meget tydeligt situationsmotiv hvilket er kærlighed.

I digtets slutning får læseren en forklaring på jegets flugt fra virkeligheden, hvilket er grundet jegets kærestesorger. ”Natmaskinen” har derimod et stort personmotiv hvilket er askepot.

Dette ses i og med jeget bliver til et vi for igen at blive et jeg.

Mange søger et fællesskab og relationer når de tager i byen, til koncerter og lignende. I disse situationer føler folk sig ofte tættere og har nemmere ved at skabe relationer end til hverdag og knytter hurtigt bånd, der som askepot, er væk næste dag.

Dette ses i digtet i linjerne ”Vi er en del af Natmaskinen transformerer angst til venskab.” (Linje 28-29) og ”Vi sover ind som éncellede organismer fra dengang jorden var hav” (Linje 39-40).

Her føler personerne i teksten et stærkt bånd, hvilket forsvinder når de igen er hjemme og ikke længere en del af ”Natmaskinen”.

Derudover har begge situationsmotivet ensomhed på trods af at begge digtenes ”jeg” er en del af en fest, er de blot med for at undslippe ensomheden, der følger når man ikke deltager.

Dette er fordi når man deltager, er man fælles om at være alene og føler ikke ensomheden på samme måde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu