Indholdsfortegnelse
Hvad er albedo
Forsøgsopstilling:
Hypotese
Data
Fejlkilder
Globaliseringen
Kvantitativt udregninger

Uddrag
Albedo er et udtryk for hvor stor en del af det sollys, der rammer et givent objekt, der reflekteres.

Albedo for ethvert objekt eller materiale ligger mellem 0 (som er en total absorption) og 1 (som er en total refleksion).

En albedo på omkring 1 vil fremstå hvidt. Når Albedoen nærmer sig nul, fremstår objektet som sort.

De fleste materialer og objekter har en Albedo på mellem 0,1 og 0,9, som man typisk omregner til procent.

Den mørke farve absorberer lys og kan fx være vand, is (som væske fase) og jord, hvor i mod den hvide farve er materialer som sand og sne og også skyer har en høj Albedo.

Sne er krystaller og da krystaller reflekterer alle lysets bølger, fremstår sne som hvidt modsat is, der er mørkt som vandet og derfor absorberer lysets stråler.

(Hvidt sne opstår når vand i gasform krystaliserer når det kommer under 0 grader)

Gas, flydende og fast

Jordklodens overflade har en gennemsnitlig Albedo på 30 procent. Tallet ændrer sig med tiden.

Blandt andet som konsekvens af menneskelig aktivitet.

Du finder ud af hvad jordens gennemsnitlige albedo nemlig 30 er ved at dividere jordens gennemsnitlige reflekteret lys med jordens gennemsnitlige indsendte lys.