Acetylsalicylsyre | Kemirapport | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teoriafsnit:
Syre-base-titrering:
TLC:
Materialer:
Kemikalier:
Fremgangsmetode:
- Syntese af acetylsalicylsyre:
- Acetylsalicylsyre: Udfældning filtrering:
- Renhedskontrol:
Resultater og resultatbehandling
- Fremstilling:
- Smeltepunktsbestemmelse:
TLC:
Diskussion
- Reaktion:
- Kolbe A – teoretisk:
- Kolbe B – teoretisk:
- Kolbe A:
- Kolbe B:
- Fejlkilder:
- Smeltepunktsbestemmelse:
- TLC:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Ved en organisk syntese fremstilles acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre. Det fremstillede produkt oprenses ved omkrystallisering og renhedsbestemmes.

Teoriafsnit:
Salicylsyre er trivialnavnet for 2-hydroxy-benzoesyre. Denne syre kan danne estere med alkoholer

da stoffet indeholder en carboxylsyregruppe, og det samme med carboxylsyrer, da salicylsyre også indeholder en hydroxygruppe.

Carboxylsyrer er sure organiske forbindelser med én eller flere carboxylsyre-grupper (normalt skrevet -COOH), hver carboxylsyre her en funktionelgruppe, som er med til afgøre, hvilke egenskaber stoffet har.

En ester er en kemisk funktionel gruppe, og den dannes, når en alkohol reagerer med en carboxylsyre: Carboxylsyre + Alkohol ⇋ Ester + Vand.

En ester er dermed produktet af en kondensationsreaktion. Estere hører under den gruppe i organisk kemi, kendt som syrederivater, idet den dannes ud fra carboxylsyrer.

Acetylsalicylsyre er ethansyrens ester med salicylsyre. Estere dannes af en reaktion mellem en alkohol og en carboxylsyre som salicylsyre.

Denne omtalte ester har også et trivialnavn, som i dag kaldes aspirin. Ved syntese salicylsyre benyttede vi os af ethansyre i stedet for ethansyreanhydrid.

Hvis vi havde benyttet os af ethansyreanhydrid, som er et mere reaktionsvilligt stof, ville vores esterdannelsen blive mere ren.

For at øge den kemiske reaktionshastighed tilsatte vi svovlsyre som katalysator. En katalysator er en substans, der øger hastigheden af en kemisk reaktion uden selv at blive omdannet eller forbrugt ved reaktionen.

Man kan derfor sige, at en katalysator er en medspiller i en reaktion, men er hverken en reaktant eller et produkt.

I teorien tages udgangspunkt i ethansyreanhydrid, da vejledningen benytter sig af dette stof. I vores eksperiment har vi taget udgangspunkt i ethansyre.

---

Hydrolyse er en kemisk reaktion, hvor et organisk molekyle (kemisk stof der indeholder C-atomer) bliver spaltet til to organiske molekyler under vandoptagelse.

Dette er hvad der sker, i dette tilfælde med den dannede ethansyre. Et ethansyreanhydrid molekyle dannes ved en kondensationsreaktion mellem to ethansyremolekyler.

Der dannes en ester binding mellem ethansyren og salicyl, når der forgår en reaktion mellem salicylsyre og ethansyreanhydrid.

Denne binding dannes af et carbonatom, som har to oxygenatomer bundet til sig. Det ene oxygenatom er dobbeltbundet

hvor det andet er med en almindelig enkeltbinding. dvs. der er to ”udgange”. En fra esterbindingen, en fra carbonatomet, som kan danne 4 bindinger.

Den sidste udgang er fra det enkeltbundne oxygenatom, som kan danne 2 bindinger. Da vi benyttede os af ethansyre fra starten af

regner vi med, at det fraspaltede vandmolekyle tydelig kan ses, da vi ikke har at gøre med ethansyreanhydriden.

Altså vandmolekylet reagerer derfor ikke med den overskydende del af ethansyreanhydriden, og danner derfor ikke et ethansyremolekyle, da vi har benyttet os af ethansyre også kaldt ethansyre fra starten af.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu