Fremstilling af acetylsalicylsyre | Kemi

Opgavebeskrivelse
Forarbejde
1. Anfør det systematiske navn for salicylsyre.
2. Gør rede for, hvilken stofklasse de funktionelle grupper i salicylsyre og acetylsalicylsyre tilhører.
3. Gør rede for, at ovenstående reaktion er en kondensationsreaktion.
4. Skriv reaktionsskemaer for andre mulige kondensationsreaktioner i reaktionsblandingen.

Efterarbejde
1. Vis ved beregning at salicylsyren er den begrænsende faktor.
2. Overskydende ethansyreanhydrid hydrolyseres ved tilsætning af vand. Anfør reaktionsskemaet for hydrolysen.
3. Hvad er formålet med omkrystalliseringen?
4. Gør rede for, at salicylsyre er mere opløselig end acetylsalicylsyre i blandingen af ethanol og vand. Vurder, hvilken indflydelse det har på omkrystalliseringen.
5. Beregn det teoretiske udbytte og udbytteprocenten ved syntesen. Kommenter udbyttets størrelse og diskuter, hvilke proceduretrin, der kan give anledning til et reduceret udbytte.
6. Phenoler danner et blåviolet kompleks med jern(III)ioner. Hvad viser jern(III)nitrat-testen om råproduktet, det omkrystalliserede produkt, og effekten af omkrystalliseringen?
7. Overvej, om produkter fra andre mulige kondensationsreaktioner kan danne blåviolette komplekser med jern(III)ioner

Uddrag
Salicylsyre har en hydroxgruppe mens acetylsalicylsyre ikke har nogen hydroxgruppe. Dette betyder salicylsyre binder sig bedre i opløsningen med vand og ethanol, da det danner hydrogenbindinger. Dette betyder også, at salicylsyre er mere polært, og derfor bedre bliver opløst i vand.

Dette har betydning for omkrystalliseringen, da salicylsyre binder sig bedre til vand, og derved bliver opløst lettere under sugefiltreringen. Dette resulterer i, at acetylsalicylsyre er tilbage når sugefiltreringen er slut, mens salicylsyre er opløst.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her