Reaktioner med carbonhydrider | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Princip/teori/baggrund:
Apparatur- og kemikaliefortegnelse:
- Kemikalier
- Apparatur
- Risici
- Sikkerhed:
- Udførelse:
- Forsøgsresultater:
- Efterbehandling:
- Del 1
1. Afbrændingen af heptan er et eksempel på en fuldstændig forbrænding. Opskriv et afstemt reaktionsskema for forbrændingsreaktionen.
2. Afbrændingen af hex-1-en er et eksempel på en ufuldstændig forbrænding, da der dannes lidt sod. Opskriv et eksempel på et reaktionsskema for denne forbrændingsreaktion.
- Del 2
3. Forklar indholdets udseende i eppendorfrør 2 før og efter omrystning.
4. Hvordan kan man ud fra iagttagelserne efter 10 minutters henstand begrunde, at der er sket en kemisk reaktion mellem heptan og dibrom i eppendorfrør 2 og ikke i eppendorfrør 1?
5. Opskriv et reaktionsskema for substitutionsreaktionen mellem heptan og dibrom.
Del 2,3
6. Forklar, hvordan resultatet af pH-målingen i vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion.
7. Forklar, hvordan iagttagelsen ved tilsætning af sølv(I)nitrat til vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion.
- Del 3
8. Opskriv et reaktionsskema for additionsreaktionen mellem hex-1-en og dibrom.
9. Forklar, hvorfor det ikke er nødvendigt at bruge to eppendorfrør i dette deleksperiment.
Overvej følgende:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Formålet med forsøget er at undersøge hvordan alkener og alkaner reagere i forhold til forbrænding, og hvordan de reagere med dibrom.

Princip/teori/baggrund:
Alkaner og alkener

Alkaner er carbonhydrider som kun består at enkelte bindinger. Alkaner kan blive til meget lange kæder alt efter hvor mange carbonhydrider der bliver sat på.

Formlen på et alkan ser sådan her ud:C_n H_(2n+2) Et alkan er består altså af x antal carbon og det dobbelte hydrogen + 2. Alkaner bliver ofte skrevet i zigzag formler da de kan blive til lange kæder.

Alkaners egenskaber er delt op i fysiske og kemiske egenskaber. De fysiske egenskaber består af smelte-og kogepunkt, densitet, opløsningsforhold osv.

De kemiske egenskaber er kemiske reaktioner med stoffet fx reaktioner med andre stoffer og stoffet bliver omdannet til andre stoffer.

Smeltepunktet og kogepunktet afhænger af hvor mange carbonatomer der sidder sammen. De kemiske egenskaber og reaktioner kan være svære at få frem men ved hjælp af fx katalysator og varme kan man tvinge Alkanerne til at reagere.

Alkener er som alkaner også carbonhydrider, alkener består af dobbeltbindinger mellem carbon atomer og indeholder derfor 2 mindre h-atomer end alkanerne.

Formelen for et alken ser derfor sådan her ud: C_n H_2n (n≥2) Alkener navne dannes ved at albanernes endelse ændres fra -an til -en, fx butan ændres til buten osv.

Alkeners egenskaber er både fysiske og kemiske, alkenernes fysiske afviger ubetydeligt fra alkanernes. Alkenernes kemiske egenskaber er dog anderledes. Alkener er nemlig reaktionsvillige stoffer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu