Reaktioner med carbonhydrider | Kemirapport

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Fremgangsmåde
Materialeliste
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan alkaner og alkener reagerer ved forbrændingsreaktioner og ved reaktion med dibrom

Teori
I Organisk kemi er carbonatomet det vigtigste atom. De carbonforbindelser der kun består af carbon og hydrogen atomer, kaldes carbonhydrider.

Der er forskellige kategorier indenfor carbonhydrider efter hvordan de er opbygget. De kædeformede carbonhydrider kaldes for alifatiske carbonhydrider

De mest simple alifatiske carbonhydrider er “Alkaner”. Alkaner er de carbonhydrider der kun indeholder enkelte kovalente bindinger.

Den generelle molekylformel for alkaner er C_n H_(2n+2). For eksempel så er stofferne methan (CH_4)

ethan (CH_3 CH_3)og propan (CH_3 CH_2 CH_3)som alle er alkaner. Alle alkaner er navngivet så man kan se at det er alkaner, ved at der kommer -an på endelsen.

Alkaner har meget svært ved at reagere altså er de meget reaktionstræge, men kan ved den rette høje temperatur godt reagere.

F.eks. kan alkaner brænde hvis de reagerer med dioxygen. Når der indgår nok dioxygen og en høj nok temperatur, så kommer der en fuldstændig forbrænding.

I en fuldstændig forbrænding ødelægges alkan molekylet og der bliver i stedet dannet carbondioxid og vanddamp.

Et eksempel på en fuldstændig reaktion med pentan er dermed:
C_5 H_12 (l)+8O_(2 ) (g)→ 5CO_2 (g)+6H_2 O(g)

Hvis der derimod ikke er nok oxygen eller en for lav temperatur, så kan forbrændingen blive en ufuldstændig forbrænding.

Ved en ufuldstændig forbrænding ødelægges alkanet også og der dannes ligeledes carbondioxid og vanddamp, men udover det kommer der også frit carbon, altså carbonmonoxid.

Ved en ufuldstændig forbrænding er flammen oftest mere gul og der kommer mere sod fra forbrændingen.

Dermed er en ufuldstændig forbrænding med pentan:
C_5 H_12 (l)+6O(g)--> 2CO_2 (g)+2CO(g)+C(s)+6H_2 O(g)

Udover at brænde når alkaner og dioxygen blandes, så kan alkanerne med den rette høje temperatur og den rette mængde lyd, reagere med Cl_(2 )eller Br_2.

Denne reaktion er en substitutionsreaktion. En substitutionsreaktion er når der i en reaktion bliver udskiftet et atom, eller atomgruppe

med et andet atom, eller atomgruppe. Hvilket sker når f.eks. heptan og dibrom reagerer:
C_7 H_16+Br_2+lys→ C_7 H_15 Br+HBr

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu