Carbonhydrider | Kemi

Indholdsfortegnelse
Organisk kemi

Carbonhydrider

Forbrændingsreaktion

Substitutionsreaktion

Additionreaktion

Fremgangsmåde

Opgaver
1. Afbrændingen af heptan er et eksempel på en fuldstændig forbrænding. Opskriv et afstemt reaktionsskema for forbrændingsreaktionen.

2. Afbrændingen af hex-1-en er et eksempel på en ufuldstændig forbrænding, da der dannes lidt sod. Opskriv et eksempel på et reaktionsskema for denne forbrændingsreaktion.

3. Forklar indholdets udseende i eppendorfrør 2 før og efter omrystning

4. Hvordan kan man ud fra iagttagelserne efter 10 minutters henstand begrunde, at der er sket en kemisk reaktion mellem heptan og di-brom i eppendorfrør 2 og ikke i eppendorfrør 1.

5. Opskriv et reaktionsskema for substitutionsreaktionen mellem heptan og dibrom.

6. Forklar, hvordan resultatet af pH-målingen i vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion.

7. Forklar, hvordan iagttagelsen ved tilsætning af sølv(I)nitrat til vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion.

8. Opskriv et reaktionsskema for additionsreaktionen mellem hex-1-en og dibrom.Opskriv et reaktionsskema for substitutionsreaktionen mellem heptan og dibrom.

9. Forklar, hvorfor det ikke er nødvendigt at bruge to eppendorfrør i dette deleksperiment.

Diskussion

Opsummering:

Uddrag
Organisk kemi
Organisk kemi er den gren af kemi der beskæftiger sig med molekyler der indeholder kulstof, såkaldte organiske forbindelser.

Denne gren af kemien kaldes organisk, fordi man tidligere troede, at de organiske stoffer kun kunne dannes af levende organismer og ikke syntetisk i et laboratorium

Carbonhydrider
Carbonhydrider er organiske forbindelser, som udelukkende indeholder carbon (kulstof) og hydrogen (brint).

Et carbonhydrid kan være alifatiskeller cyclisk. Alifatiske carbon-hydrider er kædeformede, dvs. carbonatomerne er bundet sammen i en uforgrenet eller forgrenet kæde.

De alifatiske carbonhydrider deles op i tre stofgrupper, alkaner, alkenerog alkyner. De har følgende generelle molekylformler

En alkan indeholder kun enkeltbindinger. En alken indeholder en dobbeltbinding, mens der er en tripelbinding i en alkyn. Eksempler: (Billede 3)

Der er tetraederstruktur omkring et C-atom, som danner ire enkeltbindinger. Strukturen er plan ved et dobbeltbundet C- atom, og der er lineær opbygning ved et tripelbundet C-atom:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu