Reaktioner med dibrom | Kemi

Indholdsfortegnelse
Apparatur
Kemikalier
Formål
Teori
Fremgangsmåde
Resultatskema
Efterbehandling
1. Opskriv afstemte reaktionsskemaer for de reagensglas, hvor der er forløbet en kemisk reaktion.
2. Hvilken reaktionstype er der tale om i de reagensglas, hvor der forløber en reaktion?
3. Der er tre strukturisomerer af C5H12. Tegn dem og navngiv dem.
4. Ud fra de tre strukturisomere pentaner kan der dannes i alt 8 forskellige monosubstituerede brompentaner. Forsøg at tegne alle 8, og foreslå̊ navne til dem.
5. Forklar hvorfor der er forskel på, hvor hurtigt pentan og cyclohexen reagerer med dibrom.
6. Forklar, hvorfor man evt. kan se en lagdeling i de tre reagensglas.


Uddrag
Alkaner er carbonhydrider hvor der kun er enkeltbindinger mellem C-atomerne. Hvorimod alkener er carbonhydrider med mindst en dobbeltbinding mellem C-atomerne.

Der er fri drejelighed af grupperne omkring en C ─ C enkeltbinding hvilket Der ikke er af grupperne omkring en C = C dobbeltbinding.

Stoffer som indeholder en C = C dobbeltbinding kan derfor have ens molekyle -og strukturformler, men har forskellige strukturer - kaldes cis/trans isometri.

Bortset fra at alkaner kan brænde, så har de svært ved at reagere med andre stoffer. De kan dog ved energitilførsel i form af f.eks. lys deltage i såkaldte substitutionsreaktioner med f.eks. dibrom, Br2, hvor et af Br-atomerne bytter plads med et H-atom i alkanen.

Dette H-atom binder sig til det andet Br-atom og danner hydrogenbromid, H-Br. Hvis et enkelt H-atom udskiftes, er der tale om en monosubstitution.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her