Kobber og dibrom | Kemijourna

Problemformulering
At undersøge om metallet kobber (Cu) og ikke-metallet dibrom (Br2) kan reagere med hinanden og danne en ny kemisk forbindelse.
Hvis det dannede stof er en ionforbindelse, forventer vi ionerne Cu2+ og Br – dannet.

Disse to ioner kan påvises kvalitativt ved at udføre nogle bestemte testforsøg. Inden selve hovedforsøget dvs. "Reaktionen mellem kobber og dibrom" (her forsøg 3) skal de to testforsøg afprøves.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering:
Apparatur
Kemikalier
Forsøg 1 - testforsøg for Cu2+
- Eksperimentelt:
- Iagttagelser:
- Eksperimentelt:
- Iagttagelser:
- Eksperimentelt:
- Efter:

Forsøg 4 - prøve for Cu2+
- Iagttagelser:
Forsøg 5 - prøve for Br-
Efterbehandling - reaktionsskemaer:
- Forsøg 1:
- Forsøg 2:
- Forsøg 3 - reaktionen mellem kobber og dibrom:
- Konklusion:

Uddrag
Problemformulering:
At undersøge om metallet kobber (Cu) og ikke-metallet dibrom (Br2) kan reagere med hinanden og danne en ny kemisk forbindelse. Hvis det dannede stof er en ionforbindelse, forventer vi ionerne Cu2+ og Br – dannet.

Disse to ioner kan påvises kvalitativt ved at udføre nogle bestemte testforsøg. Inden selve hovedforsøget dvs. "Reaktionen mellem kobber og dibrom" (her forsøg 3) skal de to testforsøg afprøves.

Apparatur
I forsøget anvendes:
- Fire små reagensglas i stativ
- Glasspatler
- Træklemme
- 1 stort Pyrex reagensglas til forsøg 3

Kemikalier
- Kobber(II)sulfat pentahydrat (s), CuSO4.5H2O
- Kaliumbromid (s), KBr
- Bromvand (Br2 opløst i vand)
- Koncentreret ammoniakvand (NH3 opløst i vand) i pipetteflaske
- Kobberspåner, Cu

Forsøg 1 - testforsøg for Cu2+
Kobber(II)ioner (Cu2+) kan i vand påvises selv i meget små mængder ved tilsætning af ammoniakvand (NH3), hvorved der dannes en kraftig blå farve.

Eksperimentelt:
Forsøget udføres under de røde punktsug. Til 1-2 små krystaller af kobber(II)sulfat pentahydrat (CuSO4.5H2O) sættes ca. 5 dråber vand i et mikroreagensglas. Glasset omrystes og krystallerne forsøges opløst. Hvilken farve får opløsningen?

Tilsæt dernæst 1-2 dråber koncentreret ammoniakvand (NH3 (aq)) fra pipetteflasken. Hvilken farve observeres nu? Kraftig blå.

Iagttagelser: I forsøget bliver opløsningen først meget lyseblå, når pentahydrat tilsættes til vandet. Det opløses og det får en meget lyseblå, nærmest gennemsigtig farve.

Ved tilsætning af ammoniakvand, NH3, sker der et farveskift og opløsningen dannes det til en kraftig blå farve, da de to stoffer, Cu2+ og NH3 reagere med hinanden. ved farveskift er kobber(II)ioner påvist.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu