Indholdsfortegnelse
a) Diskutér hvorfor tøjindustrien er så belastende for klima og miljø og hvorfor det mon er så svært for industrien at omstille sig? (ca. 5 min.)

b) Undersøg via Zalandos hjemmeside, og evt. øvrige kilder, hvad Zalando gør for at bidrage til den grønne omstilling og gøre tøjindustrien mindre belastende for klima og miljø. Notér jeres svar i stikord. (ca. 30 min.)

- Mode
- Beauty

c) Analysér hvilke konflikter der kan opstå med virksomhedens interessenter som følge af denne situation og vurdér om virksomheden har fokus på shareholder eller stakeholder value (ca. 10 min.) Tip: Se Figur 7.2 i kap. 7.1 som hjælp.

- Shareholder value
- Stakeholder value

d) Opstil en liste med de argumenter professor Lars Thøger fremfører for, at "du må give plads til lidt 'greenwashing'". (10 min.

e) Diskutér og vurdér med udgangspunkt i de foregående spørgsmål, om kritikken af Zalando er berettiget og om det er i orden at Zalando anpriser deres varer med ”bæredygtighed”. Begrund dit svar (ca. 10 min.)

Uddrag
a) Diskutér hvorfor tøjindustrien er så belastende for klima og miljø og hvorfor det mon er så svært for industrien at omstille sig? (ca. 5 min.)

- Mindre end 1% af alt købt tøj bliver genanvendt til at producere nyt tøj

- Ny teknologi → det er svært at finde en metode til at genanvende tøjet

- Det kan være svært for folk at få nye vaner, som at genbruge deres tøj, samt at give deres tøj videre.

b) Undersøg via Zalandos hjemmeside, og evt. øvrige kilder, hvad Zalando gør for at bidrage til den grønne omstilling og gøre tøjindustrien mindre belastende for klima og miljø. Notér jeres svar i stikord. (ca. 30 min.)

- Zalando har lavet et system hvor man kan sende sit købt tøj (fra zalando) ind til dem, hvor de laver et kvalitetstjek, og sender penge tilbage til kunden.

Det gør at de kan sælge produktet mere end en gang (genanvende), og være
mere bæredygtig.