Indholdsfortegnelse
1. Find de nyeste informationer om William Demant og den øvrige høreapparatbranche.
2. Udarbejd en beskrivelse af virksomheden William Demant.
3. Beskriv det marked William Demant befinder sig på.
4. På baggrund af din viden om virksomheden og markedet bedes du udvælge en udfordring for William Demant.
5. Forklar, hvilke modeller du vil benytte til at analysere udfordringen.
6. Du bedes foretage en analyse af den valgte udfordring.
7. Vurder, hvilke strategier William Demant bør benytte for at fastholde eller øge sin markedsandel på det globale høreapparatmarked.
8. Udarbejd et kort notat til ledelsen, hvor du redegør for dit forslag til den fremtidige strategi.

Uddrag
Er i dag en af de ledende virksomheder inden for Hearing Health Care. De omsætter i dag for 12 milliarder kroner og har 12.000 medarbejdere.

De datterselvskaber i over 30 lande og ud af omsætningen afsættes 43% af den på det europæiske markeder og 39% på det amerikanske marked. Virksomheden købte tilbage i 2015 den franske implantatproducent Neurolec.

Det gjorde de på baggrund af at de gerne vil holde deres position på verdensmarkedet. Plantat-markedet vurderes årligt til at være på over 10 milliarder kroner med en årlig vækst på 10-15 procent.

Det globale marked indenfor høreapparater udgør ca. 45 milliarder kr. og markedet vokser årligt med ca. 4-6 procent. Der sælges ca. 13 millioner høreapparater og ca. 60.000 implantater hvert år. 10% af befolkningen over 50 år lever med et høretab

dette gør så at en gennemsnitsalder for en gennemsnits høreapparatbruger er på 72 år og en ny høreapparatbruger er på 69 år.