Kort opgave om William Demant og høreapparatmarkedet. Dokumentet indeholder 6 sider men blot på i alt 301 ord.

Opgavebeskrivelse
A. Gør rede for, hvad der skal undersøges, hvis man analyserer en ”virksomheds konkurrenceforhold”. (= Punkterne i en konkurrentanalyse)

B. Analysér William Demants konkurrenceforhold. Brug alle relevante modeller fra kapitel 5.

C. Konkludér på analysen.