Widex AS | Erhvervsøkonomi | Noter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Interne
- Eksterne

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Interne
- Reduceret produktionsomkostninger.
- Engangsomkostninger i forbindelse IMPACT der består af fratrædelsesomkostninger, omstrukturering og tabet af salg på en bygning.
- Stort fokus på produktinnovation
- Lancering af Beyond i 2016/17
- Ingen større lanceringer i 2017/18, på trods ad dette blev der stadig produceret nyfortolkninger af eksisterende produkter som Widex Beyond Z, der er genopladelig, og et gendesign af et custom-apparat.
- Øget fokus på det Amerikanske marked.
- Fusion med Sivantos.

Eksterne
- Nye innovative produkter fra konkurrenter som fx Boses nye høreapparat med selvbetjening, hvilket har kunne have indflydelse på virksomhedens aktier
- Stabile salgspriser generelt på tværs markedet.

---

Nettoomsætningen er steget med 16 procentpoint over årrækken. Dette skyldes både de nye produktlanceringer som Beyond, samt udvidelser af eksisterende produkter.

Grunden til at væksten er markant mindre fra år 2016/17 til 2017/18, er at Widex ikke havde nogle større lanceringer i år 2016/17.

Fokusset på det Amerikanske marked har også haft en stor indflydelse på væksten, da størstedelen af virksomhedens omsætning har geografisk rykket sig fra Europa til USA.

De stabile salgspriser på markedet har også har en effekt på omsætningen, da man ikke har været nødsaget til at skulle konkurrere på salgsprisen.

Finansielle indtægter er faldet med 83 procentpoint. Grunden til dette er at gevinsten fra aktier for virksomheden er blevet mindre.

Grunden til dette er Boses nye lancering, der presser markedet, i form af høreapparater med selvbetjening, dette har resulteret i et fald i Finansielle indtægter.

Virksomhedens produktionsomkostninger er steget med 13 procentpoint. Dette skyldes at nettoomsætningen er steget, og ligeledes vil variable omkostninger stige sammen med

dog er de steget 3 procentpoint mindre end nettoomsætning, grundet fokusset på at formindske produktionsomkostningerne.

Da produktionsomkostningerne er steget relativt mindre end nettoomsætningen, er resultatet af primær drift blevet påvirket positivt.

Distributionsomkostningerne er steget med 16 procentpoint over årrækken. Grunden til dette er fokusset på det Amerikanske marked, da USA ikke er en del af EU, vil der være fortoldning på vareleverancer og øget transportomkostninger.

Distributionsomkostningerne vil ligeledes stige, i forbindelse med øget anlægsaktiver, desuden vil afskrivningerne på disse også stige, som er en del af distributionsomkostningerne.

Da nettoomsætningen og distributionsomkostningerne er steget ensartet, vil resultatet af primær drift også være uændret.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu