Indledning
Til belysning af nøgletalsberegningerne vil vi tage udgangspunkt i produktionsvirksomheden BASIL A/S, der producerer kantinemøbler i form af borde og stole.

Indholdsfortegnelse
Eksempel: Virksomheden Basil a/s (Fiktiv) Del
- Uddrag Af Resultatopgørelser I 1.000 Kr. For År 15, 16 Og 17 for Basil a/s
- Uddrag Af Balancer I 1.000 Kr. Pr. 31.12 År 15, 16 Og 17 for Basil a/s
- Beregning Af Nøgletal for År 15, 16 Og 17 for Basil a/s
- Afkastningsgraden Stiger, Hvis:
- Afkastningsgraden Falder, Hvis:

Uddrag
Afkastningsgraden i BASIL A/S er i perioden steget fra 8,7 % til 13,5 %. Der er tale om en stigning på 4,8 procentpoint, svarende til ca. 55 % (4,8 • 100 / 8,7).

Virksomhedens rentabilitet er altså kraftigt forbedret i perioden. I år 15 gav hver investeret krone en forrentning på 8,7 øre. I år 17 var forrentningen steget til 13,5 øre pr. investeret krone.

Afkastningsgraden har i alle årene ligget på et tilfredsstillende niveau, hvis der sammenlignes med markedsrenten på 1-2 %, idet der har været plads til et pænt risikotillæg.

Virksomhedens indtjeningsevne har påvirket afkastningsgraden positivt. Overskudsgraden er nemlig steget fra 3,5 % i år 15 til 5,5 % i år 17.

Det svarer til en stigning på 2,0 procentpoint eller ca. 57 % (2,0 • 100 / 3,5). Det skyldes, at virksomhedens indtægter er steget procentuelt mere end dens omkostninger.

I år 15 havde virksomheden et overskud på 3,5 øre pr. omsætningskrone. I år 17 var dette steget til 5,5 øre pr. omsætningskrone. Eller sagt på en anden måde gik der 94,5 øre til omkostninger for hver omsætningskrone i år 17.