Virskomheden Primo Tours | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opg 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.

Opg 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Det kan være svært at differentiere sig i charterbranchen, eftersom at mange andre rejseselskaber tilbyder samme kernydelse, som er en rejse til næsten valgfri destination til lignende priser.

Serviceniveauet kan være højere fra selskab til selskab, men ydelsen er stadig meget identisk. Primo Tours har en kendskabsgrad på 51% og solgte 7. flest rejser i 2019

hvor vi så kan se at de har en for lille markedsandel til at de benytter sig af omkostningslederstrategien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu