Indholdsfortegnelse
Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
- Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
- Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
- Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.
- SWOT-opstilling
- De tre målgruppesegmenter
- To mulige løsninger
- Produktudvidelse i Primo Tours´ rejsedestinationer
- Indskærpelse af Primo Tours´ primære målgruppe
- Den valgte løsning

Uddrag
En af Primo Tours‘ værdier er at have tilfredse kunder. Denne værdi værdsætter Primo Tours højere, end at være det charterselskab, som sælger flest, rejser hvert år.

Ifølge Bjarke Hansen er det vigtigt, hvad Primo Tours tjener på deres ydelse. Primo Tours er desuden ikke tilbøjelige til at gå på kompromis med prisen eller ydelsen.

Det, som taler for, at Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus er, at de fokuserer på indtjening af ydelsen, og lave omkostninger.

Med Primo Tours´ konkurrencemæssige fordele inde for lave omkostninger samt en specialisering på at få dækket behovet hos en afgrænset del af markedet

forudsætter det, at Primo Tours opfylder kravene til at benytte sig af omkostningsfokus. Det der taler imod er, at Primo Tours har en stor markedsandel og en bred målgruppe

hvilket betyder, at de faktisk også gør brug af omkostningslederstrategien, mens de stadig fokusere på lave omkostninger.

---
I Danmark er charterrejsernes efterspørgsel faldende, og sådan er det hos alle de danske charterselskaber. Som nævnt tidligere, betyder dette, at det er nu, selskaberne skal holde fast på kunderne.

Storbyferier og selv-arrangerede rejseophold vil præge charterselskabernes fremtid, da det er blevet populært blandt forbrugerne at arrangere deres rejser selv.

Nedenunder er der opstillet en SWOT-opstilling, som hjælper med, at analysere Primo Tours aktuelle situation.

Primo Tours udfordring er, at de ingen målrettet målgruppe har, men fokuserer blot på at kunne udbyde de bedste feriedestinationer til kunderne i stedet for blot at fokusere på omfanget af kunder, de årligt sender afsted på ferie.

Som angivet tidligere er destinationerne som Primo Tours udbyder, destinationer deres ansatte selv har besøgt. Det gør de for at sikre, at kvaliteten er helt i top.

Konsekvensen af dette er dog, at Primo Tours udvalg af rejsedestinationer er præget af dette. I 2019 solgte Primo Tours godt 35.900 rejser, hvorimod markedslederen Spies solgte 268.228 rejser.

Hvis Primo Tours skal bibeholde deres plads på chartermarkedet, skal de handle nu og hurtigt med en løsning, som sørger for at deres forbrugere genbestiller ferier hos dem.