Vestas A/S & Zepro A/S | VØ

Indholdsfortegnelse
1.1 Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden.
1.2 Forklar, hvorfor serviceaftaler er vigtige for Vestas A/S’ indtjening.
1.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Vestas A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.
1.5 Vurder Vestas A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.
2.1 Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
2.2 Vurder, om investeringen er lønsom.
2.3 Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.
2.4 Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.
3.1 Beregn, hvilke af de 8 ordrer det er optimalt at producere i det kommende kvartal under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 200 maskintimer.
3.2 Vurder, hvilken af de to udvidelsesmuligheder der er mest lønsom.
4.1 Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten H-14.
4.2 Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre, for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14.
4.3 Redegør for, hvilke fordele og ulemper Zepro A/S vil få, hvis virksomheden selv fremstiller komponent H-14.

Uddrag
Afkastningsgrad er blevet meget forbedret gennem regnskabsperioden, idet den er gået 1,1% til 10,0%. Dette svarer til en stigning på ca. 8,8%. Ud fra markedsrenten på de 3 til 4% er afkastningsgraden på et yderst tilfredsstillende niveau.

Årsagen skyldes, som nævnt fra artikel i Børsen fra case materialet at virksomheden har haft fokus på at nedbringe deres omkostninger. De har formået at nedbringe deres ellers faste omkostninger.

Overskudsgraden er også steget stærkt gennem perioden. Den er steget fra 1,1% til 8,8% hvilket svarer til en stigning på 7,7%. Overskudsgraden har påvirket afkastningsgraden positivt i og med den er steget. Igen er der tale om årsagen at de har formindsket deres faste omkostninger.

Aktivernes omsætningshastighed er ligesom afkastningsgraden steget. Den er steget fra 0,98g til 1,13 gennem regnskabsperioden. Det svarer til en stigning på 0,15g eller 16%. Ligesom overskudsgraden så har det påvirket afkastningsgraden positivt, hvilket også har været med til at afkastningsgraden er steget så meget

Gældsrenten har gennem analyseperioden været negativ, idet gældsrenten er steget fra 1,8 % til 3,1 % i slutåret. Det svarer til en stigning på 1,27 procentpoint.

En af årsagerne til forringelsen af gældsrenten er på grund af de finansielle omkostninger der er steget væsentligt samtidig med, at de gennemsnitlige gældsforpligtelser er steget en stort procentvis mindre.

Egenkapitalens forrentning lå i første år på -0,6% men gennem perioden er den steget til 27,97%. En stigning der svarer til cirka 27%. Ligesom afkastningsgraden så beregnes den med markedsrenten og også egenkapitalens forrentning har ligget på et yderst tilfredsstillende niveau. Igen skyldes det årsagerne til at formindske omkostningerne.

Gearingen er under regnskabsårene steget fra 2,49% til 2,52, hvilket betyder en lille stigning på 1%. En grund til stigningen er at egenkapitalen og de samlede gældsforpligtelser også er steget.

Samlet kan man sige at virksomheden har et yderstilfredsstillende niveau idet at næsten alle poster. Især egenkapitalens forrentning, afkastningsgraden og overskudsgraden har oplevet en positiv forandring. Den største grund er, at de har formået at arbejde, formindske og nedbringe deres ellers fasteomkostninger, som har haft en kæmpe betydning for virksomhedens rentabilitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu