Indholdsfortegnelse
Apparatur
Beskrivelse
Teori
Databehandling
Konklusion
Forslag til måleskema

Uddrag
Apparatur
Elkedel med vand, effektmåler, stopur, termometer, vægt.

Beskrivelse
Mål vandets masse m og begyndelsestemperatur tb. Aflæs elkedlens effekt P eller mål effekten ved at forbinde elkedlen til effektmåleren.