Vækst og miljø | IØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Tema: Vækst og miljø

Opgave 1
a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).

- Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.

Uddrag
Ud fra indeksberegningerne samt kurvediagrammet ses det, at udviklingen i brugen af transportformerne busser, tog samt personbiler og varebiler i perioden fra 1990 til 2018 har været positiv.

Personbiler og varebiler har samlet haft en positiv udvikling på ca. 30%, busser ca. 10% og tog ligeledes ca. 30%. Brugen af personbiler og varebiler steg særligt fra 2014 til 2016, hvor transportformen gik fra indeks 115,5 til 125,5.

Denne transportform har dog gennem hele perioden haft en stabil udvikling, hvor busser derimod har været meget svingende.

I 1996 var brugen af busser som transportform oppe på indeks 119,8, mens den eksempelvis i 2012 var helt nede på indeks 100,5. Brugen af tog som transportform er særligt taget til efter år 2000 og har siden da haft en stabil, positiv udvikling.

Indeks udviklingen i skib og fly mellem danske destinationer har derimod været negativ. Skib har haft en negativ udvikling på ca. 45% og fly ca. 27%.

Skibstransport har gennem perioden været markant aftagende. Særligt omkring 1996-2000 skete der store fald i brugen af skibstransport.

Flytransport mellem danske destinationer har således haft en svingende udvikling, hvor den i 1996 havde indeks 113,7 og indeks 63,9 i 2002.

---

Ligevægtsprisen på både indenrigsruter og udenrigsruter før en afgiftsforhøjelse er ved en pris på 600kr. Her er udbud altså lig efterspørgsel. Efter en afgiftsforhøjelse opstår en ny ligevægtspris ved begge flyruter.

Den nye ligevægtspris på indenrigsruter bliver således ved en pris på 630kr og hermed en prisstigning på 30kr.

På udenrigsruter opstår den nye ligevægtspris ved en pris på 680kr og dermed en prisstigning på 80kr. Her er udbud således igen lig efterspørgsel.

På de to forskellige udbud og efterspørgselskurver ses det, at afgifterne har en forskellig virkning på flyruterne og dette skyldes primært priselasticitet på de to flyruter.

Bilag 2 viser, at efterspørgselskurven på indenrigsruter er flad. Dette betyder, at indenrigsruter er en prisfølsom vare og dermed priselastisk.

Derfor vil der ved en afgiftsforhøjelse, og dermed en prisændring, ske en større mængde ændring. Dette betyder ligeledes, at den procentvise mængdeændring er større end den procentvise prisændring ved en afgift på indenrigsruter.

Indenrigsflyvninger anses altså som en luksusvare, der er let at erstatte og som samtidig har en stor betydning i husholdningsbudgettet, da prisen er høj i forhold til at tage toget eller bilen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu