Indholdsfortegnelse
Arbejdsspørgsmål: 2
Hvilke nærings-ioner bruges i kunst/natur gødning? 2
Hvad bruger planten ionerne til? 2
Hvorfor bliver nogle nærings-ioner nemt udvaske fra jorden? 3
Hvordan påvirker nærings-ionerne i gødning vandmiljøet? 3
Hvilke konsekvenser kan have effekt på mennesker, ved forurening? 4
Hvad gør man for at mindske nitrat udvaskning? 4
Konklusion 5
Litteraturliste 5

Uddrag
Kunstgødning er fremstillet på en kemisk måde og det kan doseres præcis så planterne for optimale forhold for at vokse.

Kunstgødning kan produceres i alle former af nærings ioner som planten skal bruge fx NPK, PK

NP og NK som er Blandingsgødningerne men man kan også producere Enkeltstofgødning hvor du kunne gøder med et enkelt nærings ion.
N = Kvælstof P = Fosfor K = Kalium

Naturgødning består af stoffer der er blevet dannet af levende organismers afføring. I naturgødning swinger næringsstoffer alt efter

hvilken type gødning det er, hvordan det bliver opbevaret og hvordan det bliver delt ud på marken. Men det er rigtig svært og give planten den rigtig mængde næring da der kan være meget forskel på naturgødningen.

Naturgødning som gylle ind holder store mængder af kvælstof. Ud over næringsstoffer er der også store mængder af organisk stof.