Indholdsfortegnelse
27.2. Make or buy (se afsnit 27.2 eller 26.2)
27.3. Produktionsformer:
- Enkeltstyk- og projektproduktion
- Serieproduktion
- Masse- og procesproduktion
- Kundetilpasset masseproduktion
Produktionslayout
- Fastpladslayout/Positionslayout
- Funktionslayout
- Linjelayout
- Gruppelayout (ikke med i systime)
27.4. Produktionsstyringssystemer (læs afsnittet) ca. 15 min.
- MRP (Manufacturing Ressource Planning). Prognosestyret
- Just in Time – JIT (Just in time). Ordrestyret
- JIT-filosofien:
• Intet spild:
• ”Ingen” lagre:
• Ingen fejl:
• Ingen maskinnedbrud:
• Ingen omstillingstid:
• Kort leveringstid
- Forudsætninger:
- Sammenligning mellem typiske MRP- og JIT-systemer:
27.5. Lean (en videreudvikling af JIT)
- Grundtanker ved Lean:
- Lean principper:
- Værktøjer og teknikker ved Lean
- Gennemløbstid:
- Cyklustid:
27.5 Optimeringsværktøjer (læs selv og forklar)
- Deming-hjulet
- Intet spild
- Ingen varelagre
- Ingen fejl
- Ingen maskinnedbrud
- Ingen omstillingstid
- SMED-metoden
- Andre Værktøjer og teknikker (læs selv)

Uddrag
Det er ikke givet, at virksomheden selv gennemfører produktionen af de varer, den udbyder. Det gælder også, selv om virksomheden er en produktionsvirksomhed, dvs., at den frembringer et produkt af råvarer, komponenter og andre resurser.

En produktionsvirksomhed er en virksomhed, der selv udvikler, designer og/eller fremstiller de produkter, som den sælger.

Beslutningen om make or buy af produktionen sker på det strategiske beslutningsniveau. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at omgøre beslutningen på kort sigt.

På længere sigt kan en virksomhed dog komme til den erkendelse, at det ikke var en hensigtsmæssig beslutning at outsource (buy) produktionen hos en leverandør. Den kan derfor beslutte at trække produktionen tilbage igen, dvs., at der foretages en backsourcing.

---

Dette planlægningssystem, er et amerikansk udviklet it-system til styring af materialegennemløbet og kapacitetsudnyttelsen i en produktionsvirksomhed.

Systemet bruges hovedsagelig af virksomheder der sælger standardvarer på nogenlunde stabile markeder.

Der er tale om et såkaldt push-princip (produkterne skubbes gennem produktionssystemet efterhånden som de er færdige).
MRP systemet tager udgangspunkt i salgsprognoser (det forventede salg).

På baggrund af salgsprognoser opstiller men en foreløbig produktionsplan. Tidsforbruget fremgår af produktets operationsstruktur, mens produktets styklist viser hvilke komponenter og råvarer produktet består af.

Herud fra beregner man kravet til produktionskapacitet (har man maskiner og arbejdskraft) og råvarer (virksomhedens indkøbsmuligheder). Den endelige produktionsplan danner så grundlag for produktionsordre og indkøbsordre.