Uddrag
DEN MASSIVE plastikforurening af vores farvande kræver, at vi ændrer adfærd. Et forslag kunne være at lægge pant på plastikposer eller hæve afgiften drastisk.

Otte millioner tons plastik bliver dumpet i havet i disse år. Det svarer til, at en skraldevogn tømmer hele sin last ud i havet hvert eneste minut. I 2050 vil tallet være fire skraldevogne.

I 2050 forventes det sågar, at der er mere plastik end fisk i havene! I hvert fald, hvis vi ikke gør noget.

Virkeligheden er i dag, at 100.000 havpattedyr og én million fugle hvert år dør på grund af plastforurening. Det er en forurening, som vi mennesker er skyld i. Derfor må vi ændre adfærd som forbrugere og som
medborgere, og vi må politisk skubbe på.

Vi plejer i Danmark at have den grønne førertrøje på, men på dette område er vi bagud sammenlignet med andre lande. Eksempelvis Frankrig forbød allerede sidste år engangsposer af plastik. I stedet skal forbrugerne nu bære varerne hjem i genbrugsposer eller papirsposer.

Det samme gælder en række lande i Asien og Afrika. Jeg mener, at vi må komme ind i plastikkampen herhjemme, og der er flere modeller, vi kan arbejde med.

Eksempelvis støtter et stort flertal af danskerne rent faktisk, at der indføres pant på plastikposer. Hele 68 procent støtter en pantordning for poser, så f.eks.

Nettoposen kan blive genanvendt og ikke ender som skraldepose i husholdningen. Det er den nemlig alt for god til. Forslaget med pant på plastposer har også været til behandling i Nordisk Råds miljøudvalg, fordi vi rykker endnu mere, hvis 27 millioner indbyggere reducerer forureningen, end hvis kun 5 millioner gør det.