Indholdsfortegnelse
Alternativet og Enhedslisten har hhv. 55 % og 43,9 % der er helt enige, fordi deres mærkesager er grøn energi og bedre miljø.

Liberal Alliance har 6,5 % der er helt enige, fordi de går ind for ingen statsregulering og negativ frihed.

Der er klar undervægt af socialistiske partier, og partier fra rød blok, som er negative overfor forslaget, fordi de går ind for statsregulering og positiv frihed.

Uddrag
Alternativet og Enhedslisten har hhv. 55 % og 43,9 % der er helt enige, fordi deres mærkesager er grøn energi og bedre miljø.

Både alternativet og Enhedslisten er begge partier, som har grøn energi og et grønt miljø som vigtige mærkesager. Grundet dette, har begge partier en meget høj procentsats i de helt enige, i tabel 1.

Fly er noget af det der forurener aller mest, og derfor giver det god mening, at Alternativet og Enhedslisten, som begge ligger så lang nede

altså venstreorienteret, på den værdipolitiske akse, er for klimaafgifter på et transportmiddel som fly.

Liberal Alliance har 6,5 % der er helt enige, fordi de går ind for ingen statsregulering og negativ frihed.

Liberal alliance, har en meget lav procentsats helt enige på 6,5 %. Det har de grundet deres placering, som ligger meget til højre i den blå blok.

Derudover ligger de okay højt oppe, altså højreorienteret, på den værdipolitiske akse. Liberal Alliance går også meget op i et frit land, uden for mange statsreguleringer, som tilslutter sig den residuale velfærdsmodel.

LA går meget ind for negativ frihed, altså at individet er så stærkt, selvstændigt og fornuftigt, at den enkeltes frihed bedst udleves når det selv får lov til at bestemme.

Grundet dette er LA meget imod klimaafgifter på fly, da de mener det enkelte individ selv skal have lov til at bestemme, og at de selv godt kan passe på miljøet.

---

Individets ansvar er efterhånden blevet et meget omdiskuteret emne i samfundet. Individet har fået, og får mere og mere personligt ansvar.

Flere og flere ting er op til den enkelte, og individualiseringen er blevet et stort begreb, med de ting og holdninger den nu medfører.

Det er et begreb, som virkelig kan dele vandende, og det kan forstås på mange forskellige måder. Det viser Kristine Korsgaard i C1, Yuval Noah Harari i C2 og Hans Redder i C3.

I bilag C2 er et stort fokus på den frie vilje, som Yuval Noah Harari, ikke synes er en realitet mere. Han mener at vi har en vilje, men at den ikke er fri.

”’Den frie vilje’ ikke en håndgribelig videnskabelig realitet. Der er en myte”, viser her Hararis holdning til den frie vilje, som han bestemt ikke synes findes. ”Vi mennesker har en vilje.

Men fri er den ikke”, det viser også udviklingen i samfundet, at vi har en vilje, men en individualiseringsproces kom den frie vilje i forkøbet. Harari lægger utrolig stor vægt på, hvor lidt magt, mennesket har.

Fx mener han, at vi ikke selv kan beslutte, hvilke lyster og hvilket begær vi ønsker at have. At alt dette afhænger, af biologiske-, sociale- og personlige forudsætninger, som ikke er noget vi selv kan vælge frit.

Bilag C1 er ikke helt enig her, uden at nævne det præcise begreb, den frie vilje. C1 og Kristine Korsgaard fra Dansk Arbejdergiverforening mener dog tværtimod at mennesket er i stand til at styre og kontrollere sig selv

og at de har et personligt ansvar, som man kan tyde Harari ikke mener i C2, da han mener mennesket ikke udelukkende selv kan styre det.

Korsgaard i C1 siger ”Du har selvfølgelig også et personligt ansvar for, hvordan din krop har det”, her nævnt i forbindelse med debatten om nedslidning og tidlig pension.