Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 2
Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, figur 1, figur 2, tabel 2 og figur 3) kan udledes om udviklingen i dansk økonomi med henblik på,
hvorvidt dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Inflation og reallønudvikling
Forbrugertillid
Flaskehalse og ledighedsfald
Boligpriser
Konklusion
Spørgsmål 3
Ingen tegn på overophedning i den nuværende økonomi
Forbrugertilliden: Skattelettelser er effektive lige nu
Lavere marginalskat øger arbejdsudbuddet og sænker lønkravene
Konklusion og strategiske overvejelser

Uddrag
Ingen tegn på overophedning i den nuværende økonomi

Der er en lang række økonomiske faktorer, der peger mod, at økonomien befinder sig i et opsving, men langt fra en overophedning og at skattelettelser derfor vil være et effektivt redskab til at øge væksten netop nu. Du kan fremhæve den lave inflation, den hidtidige beskedne forbrugertillid og forsigtige BNP-vækstrater, jf. bilag B1.

Det er alle faktorer der indikerer at produktionen, privatforbruget og økonomien som helhed er i et opsving, men ikke er overophedet.

Lav inflation viser, at der ikke er nedgang på vej.

Den lave inflation angiver, at der ikke er akutte problemer med prisstigninger, der forværrer konkurrenceevnen. Forværret konkurrenceevne medfører fald i eksport, nedgang i produktionen, og
fyringer, der alt i alt forkorter højkonjunkturen.

Da prisstigningerne er lave, er der således ikke fare for, at skattelettelser skaber en prisspiral på grund af en stimulering af privatforbruget. En inflationsprocent på omkring 2% anses for normalt, mens det nuværende niveau ligger omkring en halv procent, jf. bilag B1.

Derfor vil moderate prisstigninger pga. øget efterspørgsel og produktion på nuværende tidspunkt være ufarligt.

Forbrugertilliden: Skattelettelser er effektive lige nu

Forbrugertilliden er i de seneste år forbedret, og ligger nu på et moderat niveau, ifølge bilag B1. Den forbedrede forbrugertillid gør det til et effektivt redskab at give skattelettelser, lige nu, med henblik på at øge privatforbruget og dermed væksten.

BNP-væksten er ikke overvældende de seneste år, trods en generel forbedring efter krisen i 2008, hvilket kombineret med en stadig svagt positiv forbrugertillid tyder på, at der er et uudnyttet potentiale for at sætte gang i privatforbruget.

Det er således meget muligt, at en stimulering af privatforbruget vil kunne føre BNP-væksten over de 2% om året de næste par år.

Skattelettelser vil være mere effektive nu, fordi opsparingskvoten vil være lavere, da forbrugertilliden er steget. Forbrugertilliden er dog kun snert positivt, og skattelettelserne stimulerer altså ikke forbruget midt i en forbrugsfest, der ville skabe overefterspørgsel og en overophedet økonomi.

Med tanke på, at økonomien først er ved at komme ud af en længere recession, er det vigtigt at få skabt mere produktion og højere vækstrater.

Det vil sikre, at økonomien ikke fanges i en stagnationsperiode efter krisen, hvor investeringslyst og usikkerhed kommer til at præge økonomien. Skattelettelserne sørger for, at økonomien ikke stagnerer, men fortsætter opsvinget. Derfor er det netop i den nuværende økonomiske situation, at skattelettelser bør prioriteres.

Lavere marginalskat øger arbejdsudbuddet og sænker lønkravene
Du bør også argumentere for, at arbejdsudbuddet øges ved at lette skatten, og dermed direkte anfægte præmissen i Roed-Frederiksens kritik (bilag B2).

Til at gennemføre denne kritik kan du henvise til en klassisk økonomisk mekanisme indenfor monetarismen:

Ved at give folk incitament til at arbejde flere timer øges arbejdsudbuddet generelt. Når folk kan beholde flere af deres penge selv, vil de i højere grad være motiverede til at øge deres arbejdsmængde.

Dermed bliver det mere attraktivt for den enkelte person at bytte fritid for arbejdstid, så den såkaldte substitutionseffekt mindskes. Samtidigt kan det få flere ledige til at påtage sig et arbejde, da gevinsten ved at arbejde nu vil være større end før.