Udviklingen i dansk økonomi 2007-2017 | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1a
Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om udviklingen i dansk økonomi i perioden 2007-2017?

Opgave 1b
Opstil tre hypoteser, der kan forklare nogle af de mønstre i tabel 2, som handler om partivalg, uddannelse og danskernes tillid til politikerne. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Delopgave B
- Undersøg, hvorvidt regeringens syn på Danmarks EU-politik, som det kommer til udtryk i bilag B1, stemmer overens med befolkningens holdninger til EU-samarbejdet, som de fremgår af bilag B2 (tabel 1, figur 1, figur 2 og tabel 2). Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om integration i EU.

Delopgave B
- Diskutér, hvorvidt øget integration i EU vil styrke eller svække EU’s udvikling. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om suverænitet og EU-samarbejdet.

Uddrag
Hvis vi kigger på tabellen, kan vi se at Danmarks BNP realvækst i procent er faldet fra 2007 til 2009, hvilket kan være i forbindelse med finanskrisen i 2008. Grundet finanskrisen kan vi se at ledigheden har en markant stigning.

Hvilket skyldes at der er lavkonjunktur og derfor en faldende efterspørgsel og fordi der er en faldende efterspørgsel, bliver der produceret mindre og fordi der bliver produceret mindre, har virksomhederne ikke brug for så mange medarbejder og derfor stiger ledigheden.

Når produktionen bliver lavere, svækker det også BNP’en, hvilket er hvad vi ser i tabellen ovenover. Et eksempel kunne være at BNP realvækst i procent falder fra 0,9% til -4,9% og at ledigheden fra 207 til 2008 stiger fra 94.000 til 192.000, der er altså sket en ændring på 98.000 procentpoint pr 1000 ledig person?.

I forlængelse af den stigende arbejdsløshed, er der flere offentlige udgifter der skal betales, og derfor stiger den offentlige gæld.

Desuden påvirker alt det også den offentlige saldo negativt, da der siden 2007 og frem til 2009 sker et markant skift, da vi går fra 5% til -2,8%.

Hvis udgifter bliver for højre for staten, kan de blive nødt til at låne penge fra andre lande, hvilket vil gøre at gælden kun stiger endnu mere.

---

Lavt uddannede har i lavere grad end højtuddannede en mindre tillid til politikkerne, da de ikke har en særlig stor, politisk forståelse.

Dette udsagn kan vi på tabel 3 se, da 42,3% af de personer med en forskeruddannelse har en ret stor tillid til politikerne, kontra de personer der har en grundskoleuddannelse der har en tillid på 22,4% til politikerne.

Hvilket kan skyldes, at de højt uddannede går mere op i politik end lavt uddannede gør og derfor har en større politiske forståelse.

Som gør at de højtuddannede ikke mister tilliden til politikerne, når de ikke opfylder deres løfter, i og med at de har en større forståelse for politik og hvordan det fungerer, frem for de lavt uddannede.

Hvis vi kigger nærmere på den ret store tillid til politikerne, specielt ved de radikale Venstre kan vi se at 53,8% af radikale Venstres vælgere har ret stor tillid til dem, hvilket kan skyldes at deres vælgere oftest er ret højt uddannede.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu