Udviklingen i Danmarks økonomi i perioden fra 1960-2010

Opgavebeskrivelse
For at undersøge udviklingen i Danmarks økonomi i perioden fra 1960-2010, vil jeg tage udgangspunkt i figur 1.5, figur 1.7, figur 1.8, figur 1.10, figur 1.11, figur 2.2, figur 2.3, tabel 2.1, tabel 2.2, figur 2.6 samt figur 2.7. Jeg vil i min undersøgelse ligeledes inddrage relevant samfundsfaglig viden.

Uddrag
Tager vi til en start vores udgangspunkt i figur 1.5, så kan vi her se udviklingen i industrilandenes BNP - opgjort i faste priser, dvs. uden prisstigninger - fra 1065-2010. Udviklingen er opgjort ved at omregne BNP’en i de enkelte år til indekstal med basisår i 1965, og det står her tydeligt, at der er sket en stor procentuel fremgang i perioden.

Vi kan blandt andet se, at der fra 1965-1972 var en stor procentuel stigning, hvor BNP’en steg med omkring 40%. Industrilandene var i denne periode inde i en kraftig højkonjunktur, der varede indtil den 1. oliekrise i 1973-74, hvilket med ét ændrede livet for mange over hele verden, herunder også Danmark; der blev her blandt andet indført bilfrie søndage samt forbud mod butiksbelysning efter lukketid.

Jf. Figur 2.2 ses det blandt andet, at Danmarks BNP faldt fra at være over 6,5% i 1960’erne til under 1. oliekrise at falde til omkring -1,2%, dvs. et fald på omkring 7,7 procentpoint. Kort efter steg Danmarks BNP dog igen til næsten samme niveau som før 1. oliekrise.

---
Sidenhen har der dog været en række andre økonomiske kriser og højkonjunkturer, som har påvirket BNP-væksten for mange industrilande, heriblandt den 2. oliekrise i 1978-80, der især opstod som følge af politiske uroligheder i Iran og det dertilhørende kollaps i den iranske olieproduktion, hvilket fik oliepriserne over hele verden til at stige igen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her