Opgavebeskrivelse
For at undersøge udviklingen i Danmarks økonomi i perioden fra 1960-2010, vil jeg tage udgangspunkt i figur 1.5, figur 1.7, figur 1.8, figur 1.10, figur 1.11, figur 2.2, figur 2.3, tabel 2.1, tabel 2.2, figur 2.6 samt figur 2.7. Jeg vil i min undersøgelse ligeledes inddrage relevant samfundsfaglig viden.

Uddrag
Tager vi til en start vores udgangspunkt i figur 1.5, så kan vi her se udviklingen i industrilandenes BNP - opgjort i faste priser, dvs. uden prisstigninger - fra 1065-2010. Udviklingen er opgjort ved at omregne BNP’en i de enkelte år til indekstal med basisår i 1965, og det står her tydeligt, at der er sket en stor procentuel fremgang i perioden.

Vi kan blandt andet se, at der fra 1965-1972 var en stor procentuel stigning, hvor BNP’en steg med omkring 40%. Industrilandene var i denne periode inde i en kraftig højkonjunktur, der varede indtil den 1. oliekrise i 1973-74, hvilket med ét ændrede livet for mange over hele verden, herunder også Danmark; der blev her blandt andet indført bilfrie søndage samt forbud mod butiksbelysning efter lukketid.

Jf. Figur 2.2 ses det blandt andet, at Danmarks BNP faldt fra at være over 6,5% i 1960’erne til under 1. oliekrise at falde til omkring -1,2%, dvs. et fald på omkring 7,7 procentpoint. Kort efter steg Danmarks BNP dog igen til næsten samme niveau som før 1. oliekrise.

---
Sidenhen har der dog været en række andre økonomiske kriser og højkonjunkturer, som har påvirket BNP-væksten for mange industrilande, heriblandt den 2. oliekrise i 1978-80, der især opstod som følge af politiske uroligheder i Iran og det dertilhørende kollaps i den iranske olieproduktion, hvilket fik oliepriserne over hele verden til at stige igen.