Udviklingen i den europæiske økonomi | IØ | 10 i karakter

Problemformulering
- Redegør for EU's anvendte økonomiske politikker og beskriv globaliseringen ud fra EU's synspunkt.
- Analysér globaliseringens påvirkning af EU med fokus på økonomi og politik.
- Diskutér globaliseringens fremtidige påvirkning af EU. Vurdér, hvorvidt de økonomiske politikker kan være med til at afhjælpe nogle af problemstillingerne.

Indledning
EU har en masse af forskellige regler ang. De økonomiske politikker. De økonomiske politikker kan opdeles i 3 forskellige politikker:

Pengepolitik, finanspolitik & valutapolitik. Hvis man som enkelte land er medlem af EU, så indgår man også i disse politikker, set fra EU ’s synspunkt.

Globalisering er også en stor del af EU ’s udvikling. Ud fra globalisering er der 4 forskellige kendetegn som globaliseringen hører ind under:

Bevægelse af varer ved handel og forretning, bevægelse af kapital og investeringer, flytning af mennesker & spredning af viden. Disse 4 kendetegn på globalisering, påvirker også EU’s lande i et kæmpestort omfang.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING - 2 -
METODEAFSNIT - 2 -
ANALYSEAFSNIT - 2 -
- EU’S ØKONOMISKE POLITIKKER - 2 -
- EU’s pengepolitik - 2 -
- EU’s finanspolitik - 2 -
- EU’s valutapolitik - 3 -
- Globaliseringen ud fra EU’s synspunkt - 3 -
- GLOBALISERINGEN PÅVIRKNING AF EU - 3 -
- Bevægelse af varer ved handel og forretning - 3 -
- Bevægelse af kapital og investeringer - 3 -
- Flytning af mennesker - 4 -
- Spredning af viden - 4 -
- GLOBALISERINGENS FREMTIDIGE PÅVIRKNINGER - 4 -
- ØKONOMISKE POLITIKKER - 4 -
KONKLUSION - 4 -
LITTERATURLISTE: - 5 -
BILAG - 6 -
- BILAG 1 - 6 -
- BILAG 2 - 6 -
- BILAG 3 - 7 -
- BILAG 4 - 7 -
- BILAG 5 - 8 -
- BILAG 6 - 8 -
- BILAG 7 - 9 -

Uddrag
EU’s finanspolitik
Jeg ville tænker mig til at de fleste mennesker i Danmark betaler skat. Skatten vi betaler kommer af vores indkomst.

Samtidig betaler vi også en anden form for skat, og dette kaldes moms. Men i stedet for at betale det af vores indkomst betaler vi det af de produkter vi køber.

Dermed kan staten skrue op og ned for den skat vi betaler eller den moms vi betaler, så folk havde flere eller færre penge på lomme og er dermed også mere tilbøjelig til at købe flere ting eller omvendt.

Det ville ende ud i en enten stigende efterspørgelse og en stigende beskæftigelse eller så ville det ende ud i en faldende efterspørgelse og en faldende beskæftigelse.

Som vi ser i bilag 2 og bilag 3 så kan der være to forskellige former for finanspolitik. Stram finanspolitik og lempelig finanspolitik.

Ved stram finanspolitik sættes skatterne op og dermed er der en faldende efterspørgsels. Og omvendt ved lempelig finanspolitik så stiger efterspørgslen.

For at forhindre en misbrug af finanspolitikken så har EU indført to forskellige pagter til at sikre at det ikke sker. Sixpack-aftalen og Finanspagten.

Sixpack-aftalen indebærer at EU overværer det enkle lands økonomiske poster, såsom konkurrenceevne.

Så indførte de med det også at hvis landes betalingsbalance skulle stige med mere end 6 procent over 3 år så ville EU slå ind og indfører deres egen finanspolitik.

Ved finanspagten er det vigtigste at landets strukturelle underskud i den offentlige sektor ikke må overstige mere end 1/2% af BNP ‘en.

Ved at rense underskuddet for sådanne uregelmæssigheder, som politikerne ikke umiddelbart har styr på, får man således udtrykt

hvordan underskuddet ville se ud under 'normale' forhold, dvs. hvis samfundsøkonomien var inde i en stabil udvikling.

EU’s valutapolitik
Generelt set kan enkelte lande også påvirke økonomien i landet med den såkaldte valutapolitik.

Først og fremmest så skal landet vælge hvilke kursystemer, de gerne ville være medlem af. Der er to forskellige kurssystemer kan være medlem af.

Delvist flydende kursystem og delvist fast kurssystem. Hvis man vælger et delvist flydende kurssystem, så afhænger man af sin egen BNP osv.

Vælger man en delvist fast kursstem så holder man sig tæt op af alle de andre i kurssystem ’en, så dermed følger man hinanden op og ned

men oftest med rigelig plads til at lave sine egne beslutninger. Et godt eksempel på det er Danmark og EU. (ERM2-Aftalen).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu