Pengepolitik | Den Europæiske Centralbank | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for ECB’s pengepolitik. Kom herunder ind på hvilke pengeinstrumenter, ECB benytter sig af. Redegør desuden kort for centralbankens hovedprioritet(er) ved tilrettelæggelse af pengepolitikken.
2. Analyser med udgangspunkt i bilag 1 og 2 ECB’s pengepolitik i 2017.
3. Forklar hvilke problemer der kan være ved at føre én fælles pengepolitik for alle eurolandene samt hvilke krav det stiller til det enkelte land.
4. Diskutér med udgangspunkt i bilag 3 hvilke udfordringer, der er forbundet med, at ECB har valgt at stoppe opkøbsprogrammet fra 2019, og vurdér om det var en god beslutning.

Uddrag
ECB’s beslutning om at stoppe opkøbsprogrammet skygges af Nationalbanken og er dermed også udgangspunktet for rentedannelsen i Danmark. ECB udskød i juni beslutningen om at begynde en normalisering af renterne langt ud i fremtiden.

Europæisk økonomi var dermed forsat i stærk gænge og udsigterne til økonomisk vækst og ledighed var til gavn. På det seneste er nøgletallene svækket og udsigterne for 2019 skal generelt nedjusteres. Italiensk vækst er på vej mod et 0, og de seneste uroligheder i Frankrig vil både skade økonomien på kort og lang sigt.

Eurolandene har i øjeblikket en pæn økonomiske vækst hvor ledigheden er lav, og dermed mener ECB at det er på tide at udfase opkøbene, selvom inflationen er lav.

Pengepolitikken er stadig lempelig, selvom tiden med støtteopkøb er slut fastholder ECB renten på 0,4%. Dermed forventes også at de seneste måneders faldene oliepriser vil være med til at holde inflationen nede, men det øgede pres på arbejdsmarkedet ventes at føre til højere kerneinflation.

Når opkøbsprogrammet slutter, vil det alt andet lige trække i retning i retning at højere lange renter. Det er der også andre ting der gør, bl.a. USA’s store behov for at låne penge.

Pga. de lange udsigter til egentlige renteforhøjelser kan man regne med en ret behersket stigning i de lange renter de næste par år, men dermed er det også klart at usikkerheden bliver endnu større, når Den Europæiske Centralbank ikke længere er storopkøber af obligationer.

For et par år siden havde det givet voldsomme rystelser hvis ECB havde sluttet opkøbsprogrammet, men i dag er vi ude at finanskrisen og økonomien har det godt nok til at den kan kapere det uden de helt store rystelser og dermed kan det være en god beslutning.

Man skal dog vide at det kan ramme økonomien generelt og mere specifikt aktiekurserne da programmet sluttede.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu