Indholdsfortegnelse
EU i hverdagen
Krigene i Europa
Kål - og Stålunionen
Aftalen i Rom
Flere lande, Nye traktater
Hvad er EU egentlig
En lov bliver til i EU
Hvem bestemmer lovene
Kommissionen
Parlamentet
Ministerrådet
EU-Domstolen
Danmark i det Europæiske fællesskab
For eller imod EU
De danske forbehold
Forsvarspolitik
Retslige og indre anliggender
Unionsborgerskab
Folketinget og EU
Er EU demokratisk
Europæiske politikområder
Støtte til landbruget

Uddrag
EU i hverdagen
• EU påvirker vores hverdag meget mere end vi tror.

• Eksp. Når vi bruger vores telefon, har EU lavet regler om hvor meget stråling den må afgive, hvor meget det må koste at ringe fra Udlandet

og betaling af data, når vi køber pålæg i supermarkedet har EU lavet regler for hvor mange tilsætningsstoffer der må være i det.
• Økonomisk støtte til landmændene når vi henter mad fra europæiske landbrug

• Hvis man skulle få lyst til at flytte til et andet land, vil det være lige så let som at flytte rundt i Danmark, på grund af de europæiske landes sammenarbejde.

• I mange europæiske lande kan man bruge den fælles mønt EURO

Krigene i Europa
• EU er ikke blevet oprettet for at der skal sidde mennesker fra Europa og lave en masse regler

• EU´s officielle formål er at sikre fred og velstand i Europa.

• Grundtanken, er at man ved samarbejde kan undgå krig mellem landene i Europa og samtidigt sikre at landene bliver rigere.

• Det kan være svært at forstille sig Danmark, Tyskland, Sverige og Frankrig i krig.

• Tilbage i Europas historie var sidste store krig 2. verdenskrig.

• Krigen gik hårdt ud over Europa, Millioner af mennesker blev dræbt.

• Og mange blev sønderbombet

• Stormagten Tyskland som startede 2. Verdenskrig, men også tabt den. Var efter krigen kontrolleret af de fire stormagter - Sovjetunionen, USA, Storbritannien og Frankrig.

• I 1918, da 1. Verdenskrig sluttede havde Europa været i en lignende situation. Og her havde Tyskland også tabt og var blevet tvunget til at betale store krigsskadeserstatninger til de sejrende lande.

• Det havde gjort Tyskland til et fjendtligt indstillet land over for resten af Europa.

• 21 år efter 1 verdenskrig startede Tyskland 2. Verdenskrig, for at undgå alt ødeliggende storkrige. I Europa i fremtiden valgte man efter 2. Verdenskrig at oprette et samarbejde mellem landene.